Ber utbyggere og profesjonelle utleiere vise samfunnsansvar. 

Vi jobber for at alle skal bo trygt og godt i Ullensaker. En kommune med så sterk vekst som Ullensaker har behov for at både private og offentlige aktører samarbeider for å løse morgendagens boligutfordringer. Vi trenger at flere private utbyggere og utleiere tar sin del av samfunnsansvaret og hjelper oss med å ta vare på alle som bor i Ullensaker.

- Vi inviterer til konferanse på Rådhuset 11. juni der private utleiere og utbyggere sammen kan finne ut hvordan fremtidens boligutfordringer kan løses. Vi har i dag ca. 470 kommunale boliger i kommunen. I takt med befolkningsveksten vi opplever, trenger vi å tenke nytt. Det er viktig å være åpne for nye modeller for å løse boligutfordringene med å bosette de med usikker boevne, sier avdelingsleder Helge Bjørnestad i Ullensaker kommune.

Kommunen skal disponere 37 av boligene i Jessheim hageby.

I 2017 inngikk Ullensaker kommune en samarbeidsavtale med Selvaag Realkapital om tilvisningsboliger i Jessheim hageby. Avtalen sier at kommunen skal disponere 37 av boligene som er innflytningsklare innen kort tid. 

- Dette er en ny måte å tenke boligsosialt arbeid på. Med tilvisningsavtale får kommunen disposisjonsrett over boligene samtidig som kostnaden ved driften ligger hos utleier. Dette er et supplement til de ordinære kommunale boligene. Kommuner som Oslo og Bergen har inngått liknende avtaler. Vi ser frem til samarbeidet med Selvaag og har forventninger til at dette kan bli en god modell, i tillegg til eksisterende tilbud, for å løse boligutfordringene i kommunen.

Selvaag Realkapital kommer til rådhuset den 11. juni og forteller om hvordan denne samarbeidsavtalen med kommunen fungerer. 

Vi trenger å jobbe sammen - kommunen og private aktører. 

Selvaag har fått Husbankfinansiering og det finnes en god samarbeidsavtale som også sier noe om hvilke beboere som skal få bo i de 37 boligene i Jessheim hageby. 

- Jeg er stolt av at det gjøres slikt arbeid i kommunen vår, sier ordfører Tom Staahle. - vi vokser raskt og vi har en by i kommunen vår. Veksten og byutviklingen fører med seg mange fantastiske fordeler, men også utfordringer, derfor er det viktig for oss at private aktører er med på å ta vare på kommunen og alle som bor her sammen med oss, avslutter han. 

Mer informasjon om konferansen og påmelding.

Romsaas Allè 

Boligene som Ullensaker kommune får disposisjonsrett til ligger på adresse Romsaas Allè 13, 19 og 21 i Jessheim Hageby 5. Her er et illustrasjonsfoto av området:

Foto: Make UK


Publisert: 28.05.2018 11:18
Sist endret: 29.01.2021 09:47