Innhold

Revidering av Ullensakerskolens Manifest mot mobbing var blant sakene som ble behandlet av Barn og unges kommunestyre og det ordinære Kommunestyret tirsdag 9. mai. Elevene presenterte hvordan skolene arbeider for å fremme et godt læringsmiljø og forebygge mobbing.  

Elevrepresentanter fra alle skoler trakk frem anti-mobbetiltak de mener bør gjelde for hele Ullensakerskolen, og stemte over nytt slagord til Manifest mot mobbing 2017-2020. Manifestet gjelder for hele Ullensakerskolen og viser at Ullensaker arbeider aktivt for at alle elever skal oppleve et trygt læringsmiljø hver eneste dag.


Publisert: 10.05.2017 09:44:59
Sist endret: 10.05.2017 09:44