Med blant annet landets hovedflyplass, Ullersmo fengsel, E6, Gardermobanen og Hovedbanen innenfor kommunens grenser må vi hele tiden ha fokus på sikkerhet og beredskap.

Kommunen har et avgjørende ansvar i å ivareta sikkerhet og beredskap for våre innbyggere og sammen med andre sentrale aktører som blålysfamilie, forsvar og sivile hjelpeorganisasjoner. Derfor er det et kontinuerlig fokus på beredskapsplaner i kommunen og vi holder regelmessige beredskapsøvelser, slik som vist i denne filmen.

Det gir en trygghet i å vite at vi kan takle en krisesituasjon – selv om vi selvfølgelig håper vi aldri vil få bruk for det i virkeligheten.


Publisert: 24.04.2018 10:56
Sist endret: 18.01.2023 14:14