Brudd i forhandlingene om bussbransjeavtalen har ført til busstreik fra om med søndag 20.9.20. Dette har dessverre konsekvenser for skoleskyssen, da ingen busser i Ruters område kjører.

Unntaket er servicelinjer og bestillingstransport på Romerike. Spesialskyss med minibuss og taxi går derfor som normalt. Vi oppfordrer foresatte, så langt det lar seg gjøre, til å levere og hente elevene selv på skolen fra og med i morgen. For de eldste elevene kan det være et godt alternativ å sykle, der det er mulig.

Vi minner om at eventuell samkjøring til skolen må gjøres i tråd med gjeldende smittevernhensyn.

 


Publisert: 20.09.2020 17:32
Sist endret: 20.09.2020 17:33