I forbindelse med byggingen av omkjøringsvegen stenges den sørlige gangvegen langs Gerhard Vees veg mellom Ole Korslunds veg og Fjellvegen. Det ble tilrettelagt nye krysningspunkter i hver ende av sperringen. Vi ber om å respektere sperringen, og om å bruke den nordlige gangvegen.

Les mer om omkjøringsvegen her.

nye krysninger i forbindelse med sperring av gangvegen


Publisert: 11.08.2022 11:40
Sist endret: 12.09.2022 12:18