Rapporteringen foregår på samme måte som fjoråret, hvor kontaktpersonen til virksomheten benytter seg av kommunen sitt digitale skjema. 

Skjema for rapportering

 

Før rapportering er det lurt å ha klart analyserapportene og vannforbruket til utskilleren, slik at dette kan fylles inn i skjemaet der det etterspørres.

 

Merk at dersom virksomheten ikke har egen vannmåler til utskilleranlegget, må dere føre opp det totale vannforbruket (det er mulig å skrive i kommentarfeltet til vannforbruket der det er særskilte hensyn). Det er i utgangspunktet krav om vannmåler til utskilleranlegg i både utslippstillatelsen og lokal forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann.

 

Vi minner også om at det fortsatt skal sendes én rapport per utskiller, slik at vi får inn all relevant informasjon i det nye rapporteringssystemet. 

 

Frist for innsendelse av rapport er 1. februar.

 

Benytt lenkene nedenfor for å finne mer informasjon om næring- og industripåslipp i kommunen:


Publisert: 02.01.2024 13:05
Sist endret: 03.01.2024 13:43