Ordfører Schumacher og Skatteetaten

Foto: Ullensaker kommune. Fra venstre Torgeir Strøm, seniorrådgiver i Skatteetaten. Ordfører Eyvind  Jørgensen Schumacher (Ap). Bettan Lundberg (Ap). Birte Sinober Paulsen, underdirektør i Skatteetaten.

 

Ullensaker kommune er nå én av 22 kommuner som samarbeider med Skatteetaten. 

- Vi er veldig glade for å ha inngått samarbeid med Skatteetaten som Tettpå-kommune. Dette vil gjøre det lettere for innbyggerne å velge seriøse firmaer, og slik motvirke svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet, sier ordfører Eyvind Schumacher. 

Samarbeidet innebærer at et serviceteam hos Skatteetaten vil kontakte innbyggere i Ullensaker som sender byggesøknad, eller kjøper nytt hus eller hytte i kommunen. Kontakten skjer per telefon. 

Formålet med denne telefonsamtalen er å dyktiggjøre deg til å ta informerte valg av handverkere. Du får blant annet vite: 

  • Hva bør du sjekke hos håndverksbedrifter? 

  • Hvor og hvordan sjekker du åpne næringslivsdata? 

  • Fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft 

  • Hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre 

- Tettpå-samarbeidet er et av flere virkemidler i en prioritert opptrapping i Ullensaker av arbeidet mot sosial dumping og for et seriøst arbeidsliv, forklarer Schumacher.

Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Formålet er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. 


Publisert: 25.05.2022 15:34
Sist endret: 22.09.2022 09:42