Innhold

Hvorfor bruke seriøse håndverkere?

 • Du får jobben skikkelig gjort
 • Du sikrer deg reklamasjonsrett på dårlig utført arbeid
 • Du øker eiendommens verdi den dagen du skal selge
 • Du får enklere lån med sikkerhet i eiendom
 • Du stiller bedre i forhandlinger om rentebetingelser
 • Du stiller sterkere i eventuelle forsikringsoppgjør
 • Du unngår medansvar for skatter og avgifter
 • Du reduserer faren for forsinkelse og merkostnader i byggeprosjekter

Samarbeid med Skatteetaten mot arbeidslivskriminalitet

Ullensaker kommune er med i prosjektet Tettpå. Det betyr at vi samarbeider med Skatteetaten for at våre innbyggere skal ta informerte valg når de velger håndverkere.

Vi ønsker at det skal være enkelt for deg som forbruker å velge seriøs arbeidskraft når du bygger eller pusser opp – og dermed også redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.

Les mer i denne veilederen fra Skatteetaten.

Hva betyr dette for deg?

Samarbeidet innebærer at Skatteetaten vil ta kontakt med deg og alle andre som sender byggesøknad til Ullensaker kommune, eller kjøper nytt hus eller hytte i kommunen. Kontakten skjer per telefon. 

Hvorfor blir jeg ringt opp?

Målet med samtalen er å gi deg gode tips og veiledning om hvordan du kan sikre seg seriøse håndverkere til å utføre jobben:

 • Hva bør du sjekke hos håndverksbedrifter?
 • Hvor og hvordan sjekker du åpne næringslivsdata?
 • Hva er fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft?
 • Hvilke plikter og rettigheter har du som byggherre?

Etter samtalen får du tilsendt en veileder med utfyllende informasjon.

Hvor kan jeg få mer informasjon?

Her finner du veilederen fra Skatteetaten.

Hvem står bak Tettpå?

Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Se alle organisasjonene her.

Positive tilbakemeldinger

Tiltaket har vært utprøvd i en rekke kommuner siden oppstarten 2016. Tilbakemeldingene er svært positive, og tre av fire forbrukere sier at de vil gjøre nærmere undersøkelser før de velger håndverker. Åtte av ti tror også at tiltaket bidrar til å redusere etterspørselen etter useriøse håndverkere.


Publisert: 12.05.2022 10:46:26
Sist endret: 11.11.2022 09:53