Innhold

Det er viktig for Ullensaker kommune at innbyggere som mottar tjenester fra kommunen opplever god brukermedvirkning. Brukermedvirkning betyr at den som mottar en tjeneste er en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger om sin situasjon. Dette ønsker vi å bli enda bedre på! Derfor vil vi gjerne høre fra deg som har mottatt eller mottar tjenester innen:

  • psykisk helse
  • eldreomsorg
  • NAV
  • pårørendearbeid
  • barn og unge
  • nedsatt funksjonsevne

Hva er brukermedvirkning og hvorfor er det viktig?

Brukermedvirkning er en lovfestet rett den som mottar en tjeneste har. Ullensaker kommune har som mål at hver enkelt får gode og tilpassede tjenester, at vi tilbyr riktig hjelp til riktig tid og brukere skal ha muligheten til å mestre livet sitt selv. God brukermedvirkning er nødvendig for å nå disse målene. Du kan lese mer om brukermedvirkning på https://www.helsedirektoratet.no/tema/brukermedvirkning
Hva er så god brukermedvirkning? Vi tror det er når:

  • våre ansatte lytter til og forstår situasjonen til dem vi møter.
  • vi gir alle god informasjon om muligheter for hjelp og støtte.
  • alle valg om tjenester gjøres sammen med den som skal motta tjenesten.

Del dine erfaringer med oss og bli med å forbedre tjenestene våre! 

Vi vil høre dine erfaringer med brukermedvirkning i møte med Ullensaker kommunes tjenester innen helse, omsorg og velferd.
Klikk her for å komme til tilbakemeldingsskjemaet hvor du deler dine erfaringer med oss.
I skjemaet kan du også melde din interesse for å delta i brukermedvirkningsforum for dialog med kommunen, og å svare på fremtidige digitale eller fysiske brukerundersøkelser som omhandler spesifikke tema.

Skjema


Publisert: 08.03.2021 11:05:16
Sist endret: 09.03.2021 11:13