Som følge av krigen i Ukraina, har det statlige Utlendingsdirektoratet (UDI) opprettet akuttinnkvartering og ventemottak for flyktninger flere steder i landet. På et hotell på Gardermoen skal inntil 720 flyktninger oppholde seg i en begrenset periode mens de venter på å bli bosatt i norske kommuner. Staten og driftsoperatøren Hero har hovedansvaret for flyktningene, mens Ullensaker kommune vil ha ansvar for å levere tjenester innen helse, skole og barnehage.

-Jeg er glad for at vi kan være med og gi ukrainske flyktninger noe av hjelpen de trenger i den vanskelige situasjonen de er i. I tett dialog med Hero skal de kommunale tjenestene og frivilligheten i Ullensaker gi flyktningene et godt tilbud innen helse, skole, barnepass og fritidsaktiviteter, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

De første flyktningene ankom i helgen, og så langt har over 400 mennesker et trygt oppholdssted på Gardermoen. Hvor lenge disse vil bli værende på akuttinnkvarteringen, om det er snakk om uker eller måneder, gjenstår fortsatt å se.

Driftsoperatøren Hero er hovedansvarlig for ivaretakelse av flyktningene, mens Ullensaker kommune har ansvar for helsetjenester og skoletilbud. Nå i den innledende fasen gir Ullensaker kommune enkel legehjelp til flyktningene, lik den innbyggere får av sin fastlege. Akutte og mer omfattende helsebehov vil håndteres av legevakt og spesialisthelsetjenesten. Hero og Ullensaker kommune har løpende dialog om hvordan øvrige helsetjenester, skole og barnepass/barnehage best kan innrettes for å ivareta flyktningenes behov.

Aktiviteter for flyktningene

Ordfører Eyvind J. Schumacher forteller om stort engasjement blant innbyggerne i Ullensaker.

-Flere engasjerte innbyggere har ringt meg med ønske om å tilby aktiviteter for flyktningene. Det finnes mange lag og foreninger i Ullensaker, for eksempel Røde Kors, Frivilligsentralen og idrettslag, som vil bli involvert i aktiviteter som vil gi flyktningene et etterlengtet pusterom fra tunge tanker, forteller ordfører Eyvind J. Schumacher.

Kommunen har tatt initiativ til et møte med frivillige organisasjoner og Hero senere denne uken, som skal legge grunnlaget for et samarbeid om aktiviteter for flyktningene i perioden de oppholder seg i Ullensaker.

-I Ullensaker har vi 43 idrettslag som er vant til å jobbe på dugnad og som vil gjøres sitt beste for å stille opp med fritidsaktiviteter for flyktningene, særlig barn og unge, sier Jan Ivar Engebretsen, leder i Ullensaker Idrettsråd.


Publisert: 15.03.2022 15:22
Sist endret: 15.03.2022 15:22