Valgmedarbeider tar imot stemme ved et valglokale
Foto: Valgdirektoratet

Valgloven stiller strenge krav til at det leveres et korrekt valgresultat. Derfor stilles det krav til at du for å jobbe som valgmedarbeider må:

  •  Være nøyaktige og kunne jobbe under press
  •  Følge arbeidsbeskrivelser
  •  Kunne benytte elektroniske hjelpemidler og være kjent med pålogging via elektronisk ID (f. eks. MinID, BankID på mobil o.l.)
  •  Kunne delta på obligatorisk opplæring (1 kveld) i forkant av valgdagene
  •  Kunne jobbe begge valgdager og/eller i hele forhåndsstemmeperioden (10.08.23 – 08.09.23)
  •  Være fylt 18 år eller fylle 18 år i 2023
  •  Ikke stå på liste ved årets valg

Arbeidstid

Forhåndstemmemottak: Dag- og kveldsvakter + lørdager fra 10. aug.
Valglokalene: søndag 10. sept. 14:00 – 21:00, mandag 11. sept. 09:00 - 22:00

Lønn

I forhåndsstemmeperioden kr. 220,- pr. time.

Valgdagene ytes det en godtgjørelse tilsvarende kr. 2.100,- pr. dag.

Søk her


Publisert: 16.05.2023 10:24
Sist endret: 22.05.2023 13:01