I Ullensaker er det definert et lokalt smitteutbrudd tilknyttet et større hybelhus i kommunen. Dette er en privat virksomhet som ikke er del av et kommunalt eller offentlig tjenestetilbud. Så langt er fem personer med tilknytning til hybelhuset bekreftet smittet. Fire av disse er å finne blant smittetilfellene som allerede er meldt for Ullensaker de siste dagene. Den siste vil bli med i siste døgns smittetall som meldes i morgen formiddag.

Totalt er 29 personer i isolasjon eller karantene i forbindelse med utbruddet. Til 23 av de berørte har kommunen funnet alternativt oppholdssted som sikrer at karantene og isolasjon kan gjennomføres i tråd med kravene. Alle som er i karantene vil være testet innen utgangen av dagen i dag.

-Vi følger opp dette smitteutbruddet tett og har etablert god dialog med sentrale helsemyndigheter. Det vil kunne komme flere smittetilfeller blant dem som er i karantene. Vi anser at vi har god kontroll på videre smittefare tilknyttet utbruddet, ettersom dialogen med alle berørte er god, og karantene og isolasjon gjøres på egnet oppholdssted, sier kommuneoverlege i Ullensaker Laurence Jary-Vattøy.

Følg gjerne med på oppdateringer om smittestatus og andre lokale koronanyheter her. 

 


Publisert: 10.12.2020 17:40
Sist endret: 10.12.2020 17:40