Innhold

Smittestatus i Ullensaker 

Totalt i uke 47 Totalt Smittetrykk uke 46-47 Oppdatert
210 3874 905 29. november

Tabellen oppdateres ukentlig.

 • Smittetrykk betyr antall smittede per 100 000 innbyggere siste to uker.
 • Nøkkeltall som sykehusinnleggelser finnes hos FHI her: Statistikk koronavirus og covid-19 - FHI
 • I ukelisten nedenfor kan du se informasjon tilknyttet tidligere uker.  
 • Tallene vi opplyser her, gjelder personer som bor i kommunen eller har opphold her over tid. Tallene inneholder ikke smittetilfeller som er testet ved OSL eller oppholder seg karantenehotellene ved OSL.
 • Koronarelaterte dødsfall har funnet sted i Ullensaker kommune.   

Smittesituasjonen i Ullensaker uke for uke

Uke 46

I uke 46 ble 156 personer bosatt i Ullensaker kommune bekreftet smittet med koronavirus.

Smittetrykket i ukene 45-46 var 655.

Uke 45

I uke 45 ble 109 personer bosatt i Ullensaker kommune bekreftet smittet med koronavirus.

Smittetrykket i ukene 44-45 var 479.

Uke 44

I uke 44 ble 85 personer bosatt i Ullensaker kommune bekreftet smittet med koronavirus.

Smittetrykket i ukene 43-44 var 371.

Uke 43

I uke 43 ble 67 personer bosatt i Ullensaker kommune bekreftet smittet med koronavirus. 

Smittetrykket i ukene 42-43 var 252.

Uke 42

I uke 42 ble 36 personer bosatt i Ullensaker kommune bekreftet smittet med koronavirus. 

Smittetrykket i ukene 41-42 var 190.

Uke 41

I uke 41 ble 45 personer bosatt i Ullensaker kommune bekreftet smittet med koronavirus. 

Uke 40

I uke 40 ble 61 personer bosatt i Ullensaker kommune meldt smittet med koronavirus.

Risikonivå 2.

Uke 39 

I uke 39 ble 48 personer bosatt i Ullensaker kommune meldt smittet med koronavirus. 

Ca. 13 % ble smittet i skole eller barnehage. 

Risikonivå 2.

Uke 38

I uke 38 ble 43 personer bosatt i Ullensaker kommune meldt smittet med koronavirus. 

Ca. 19 % ble smittet i skole eller barnehage.

Risikonivå 2.

Uke 37

I uke 37 ble 85 personer bosatt i Ullensaker kommune meldt smittet med koronavirus. 

Ca. 40 % ble smittet i skole eller barnehage.

Risikonivå 3.

Uke 36

I uke 36 ble 190 personer bosatt i Ullensaker kommune meldt smittet med koronavirus. 

Ca. 39 % ble smittet i skole eller barnehage. 

Risikonivå 3.

Uke 35

I uke 35 ble det meldt 185 smittede personer bosatt i Ullensaker. 

Ca. 45 % ble smittet i skole eller barnehage. 

Smittetrykket i uke 34-35 var 654.

Uke 34

I uke 34 ble det meldt 81 smittede personer bosatt i Ullensaker.

Uke 33

I uke 33 ble 60 personer bosatt i Ullensaker meldt smittet med koronavirus.

 • Ved smitte tilknyttet skoler og barnehager, testes alle nærkontakter etter gjeldende testregime som er en hurtigtest på dag 1, og deretter ny test på dag 3 og 4 eller 5.

 

Uke 32

I uke 32 ble 48 personer bosatt i Ullensaker meldt smittet med koronavirus.

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 31 og 32.

 • 10.8.: En av de smittede er ansatt ved Gjestad bo- og aktivitetssenter. Gjeldende retningslinjer for karantene og testing følges.
 • 10.8.: Det er ikke meldt nye smittede ansatte eller beboere ved Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Besøksstansen ved den berørte avdelingen er nå opphevet.
Uke 31

I uke 31 ble 15 person bosatt i Ullensaker meldt smittet med koronavirus.

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 30 og 31.

 • 9.8.: Det er så langt ikke meldt om flere smittede i tilknytning til Gystadmyr bo- og aktivitetssenter.
 • 8.8.: En av de smittede er ansatt ved Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Alle beboere og ansatte ved den berørte avdelingen testes, og det er innført midlertidig besøksforbud ved avdelingen.
Uke 30

I uke 30 ble 17 personer bosatt i Ullensaker meldt smittet med koronavirus. 

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 29 og 30.

Uke 29

I uke 29 ble 18 personer bosatt i Ullensaker meldt smittet med koronavirus.  

755 tester ble utført ved den kommunale teststasjonen.

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 28 og 29.

Uke 28

I uke 28 ble 62 personer bosatt i Ullensaker meldt smittet med koronavirus. 

925 tester ble utført ved den kommunale teststasjonen.

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 27 og 28.

 • 18.7: Tre beboere ved Kløfta bo- og aktivitetssenter er bekreftet smittet. I tillegg er en av de totalt 8 smittede i utbruddet bekreftet smittet med Delta-varianten av viruset. Les mer her. 
 • 17.7: To ansatte ved Kløfta bo- og aktivitetssenter er bekreftet smittet. I alt 5 ansatte er påvist smittet i forbindelse med dette utbruddet. Det er så langt ikke påvist smitte blant beboere, og smittesporing pågår fortsatt. Det er innført besøksforbud.
 • 16.7.: En ansatt ved Kløfta Bo- og aktivitetssenter som er bosatt i en annen kommune ble bekreftet smittet, og det ble innført besøksforbud. Smittesporing pågår fortsatt og alle ansatte og beboere testes. Se vår melding fra i går på lenken: Innfører midlertidig besøksforbud på Kløfta bo- og aktivitetssenter. (ullensaker.kommune.no)
 • 16.7.: En person meldt smittet er smittet ved bryllup i Lillestrøm, det er nå totalt 3 personer bosatt i Ullensaker som er smittet i dette bryllupet.
 • 13.7.: 1 barn fra Hoppenspretthallen barnehage er smittet, 15 barn og 3 ansatte er satt i karantene.
 • 14.7.: En ansatt ved avdeling kommunal øyeblikkelig hjelp på Helsehuset, som er bosatt i en annen kommune er meldt smittet, 3 ansatte ved avdelingen og 1 pasient er satt i karantene.
 • 14.7.: En ansatt ved bolig med bistand er meldt smittet, 1 bruker er satt i karantene.
Uke 27

I uke 27 ble 99 personer bosatt i Ullensaker meldt smittet med koronavirus.

1653 tester ble utført ved den kommunale teststasjonen. 

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen for ukene 26 og 27 

Uke 26

I uke 26 ble 119 personer bosatt i Ullensaker meldt smittet med koronavirus. 

1545 tester ble utført ved den kommunale teststasjonen. 

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 25 og 26

Uke 25

I uke 25 ble 24 personer bosatt i Ullensaker meldt smittet med koronavirus. 

 • 25.6.: En elev ved 1. trinn på Døli skole er bekreftet smittet, og 44 elever og 19 ansatte er satt i karantene.

1024 tester ble utført ved den kommunale teststasjonen. 

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 24 og 25

Uke 24

I uke 24 ble 12 personer bosatt i Ullensaker bekreftet smittet med koronavirus. 

1177 tester ble utført ved den kommunale teststasjonen. 

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 23 og 24.

 • 15.6.: En ansatt ved Gjestadtunet bolig med bistand er bekreftet smittet, to ansatte og en bruker er satt i karantene.
Uke 23 

I uke 23 ble 2 personer bosatt i Ullensaker bekreftet smittet med koronavirus.

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 22 og 23.

1127 koronatester ble utført ved kommunens teststasjon.

 • 08.06.: En elev ved 3. trinn på Jessheim videregående skole er bekreftet smittet, 23 nærkontakter er satt i karantene.   
Uke 22

I uke 22 ble 7 person bosatt i Ullensaker bekreftet smittet med koronavirus. 

1002 koronatester ble utført ved teststasjonene i kommunen. 

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 21 og 22.

Uke 21

I uke 21 ble 29 personer bosatt i Ullensaker meldt smittet.

1439 koronatester ble utført ved teststasjonene i kommunen. 

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 20 og 21.

 • 29.5.: Eleven ved Allergot ungdomsskole som vi meldte smittet i går var etter positiv hurtigtest, nå har eleven testet negativt på PCR-test, og karantene er opphevet for de som ble satt i karantene.
 • 28.5.: 1 elev ved Allergot ungdomsskole 9. trinn er bekreftet smittet, 23 elever og 4 lærere er satt i karantene.
 • 25.5.: 1 elev ved Døli skole 3. trinn er bekreftet smittet, 6 lærere og 53 elever er satt i karantene
Uke 20

I uke 20 ble totalt 41 personer i Ullensaker meldt smittet. 

1488 koronatester ble utført ved teststasjonene i kommunen. 

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 19 og 20.

 • 21.5.: En elev på 3. trinn ved Jessheim vgs. er smittet. 25 elever og 3 ansatte er satt i karantene.
 • 21.5.: En elev på 6. trinn ved Bakke skole er smittet. 25 elever og 3 ansatte er satt i karantene.
 • 20.5.: 1 elev på 4. trinn ved Bakke skole er smittet. 24 elever og 4 ansatte er satt i karantene.
 • 20.5.: Vi presiserer at ingen ansatte ved Døli skole er smittet eller i karantene. Det ble tidligere opplyst at en ansatt ved Døli skole er smittet og to ansatte ved skolen er i karantene. Meldingen var feil og vi beklager feilen.
 • 19.5.: Et barn i Kløfta barnehage er smittet, og 15 barn og 5 ansatte er satt i karantene.
 • 17.5.: Fordi en ansatt er meldt smittet, er 8 barn og 3 ansatte i Nordby barnehage satt i karantene.
Uke 19

I uke 19 ble 37 personer bosatt i Ullensaker meldt smittet med koronavirus.

969 koronatester ble utført ved teststasjonene i kommunen.

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 18 og 19.

 • 14.5.: En elev på 3. trinn ved Hoppensprett videregående skole er bekreftet smittet. 13 elever og 2 lærere er satt i karantene.
 • 10.5.: En elev på 2. trinn ved Jessheim vgs. er bekreftet smittet. 2 ansatte og 3 elever er satt i karantene.
Uke 18

I uke 18 ble det meldt 63 nye smittetilfeller i Ullensaker.

1546 personer ble testet ved kommunens teststasjoner.

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 17 og 18.

 • 8.5.: En elev på 2. trinn ved Jessheim vgs. er smittet, og 23 elever og 5 ansatte er i karantene.
 • 6.5.: 1 elev på 2. trinn ved Åreppen skole er smittet. 7 ansatte og 53 elever er satt i karantene
 • 6.5.: 1 ansatt ved Jessheim skole og ressurssenter er smittet. 5 ansatte og 69 elever på 6. trinn er satt i karantene.
 • 6.5.: 1 elev på 2. studieår ved Jessheim vgs. er smittet. 2 ansatte og 37 elever i karantene
 • 6.5.: 1 ansatt ved Døli barneskole er smittet. 7 elever og 1 ansatt er satt i karantene
 • 4.5.: En elev ved Åreppen skole 5. trinn er bekreftet smittet, 18 elever og 1 lærer er satt i karantene.
 • 3.5.: En ansatt ved Jessheim skole og ressurssenter som er bosatt i en annen kommune er smittet, 8 elever og 10 lærere ved skolen er satt i karantene. 
Uke 17

I uke 17 ble det meldt 37 nye smittetilfeller i Ullensaker.

1033 personer ble testet ved kommunens teststasjoner. 

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 16 og 17

 • 2.5.: En elev på Hovin skole 5. trinn er smittet, og 38 elever og 3 ansatte er satt i karantene.
 • 2.5.: En elev på Jessheim videregående skole 2.trinn er smittet, og 35 elever er satt i karantene.
 • 1.5.: En elev på Bakke skole 5. trinn er smittet, 8 elever og 2 lærere er satt i karantene.
 • 30.4.: En elev ved Jessheim Videregående skole første trinn er bekreftet smittet, 46 elever og 4 ansatte er satt i karantene.
 • 29.4.: En elev ved Nordby ungdomsskole 8. trinn er smittet, 9 elever og 2 lærere er satt i karantene.
 • 28.4.: En elev ved Jessheim videregående skole som bor i en annen kommune er smittet, 17 elever og 1 lærer er satt i karantene. 
 • 27.4.: 1 elev på 5. trinn ved Mogreina skole er smittet, 25 elever og 2 ansatte er satt i karantene. 
Uke 16

I uke 16 ble det meldt 46 nye smittetilfeller i Ullensaker. 

1179 personer ble testet ved kommunens teststasjonertester. 

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 15 og 16

 • 25.4:  1 elev fra Hovin skole 6. trinn, hvor 14 elever og 2 lærere er satt i karantene.
 • 25.4.: 1 barn fra Jessheim barnehage, hvor 2 barn og 1 ansatt er satt i karantene.
 • 24.4.: 1 elev på 5. trinn ved Algarheim skole. 13 elever og 1 ansatt er i karantene.
 • 24.4.: 1 elev i innføringsklassen ved Gystadmarka ungdomsskole. 10 elever og 4 ansatte er i karantene.
 • 24.4.: 1 elev på 10. trinn ved Nordby ungdomsskole. 12 elever og 2 ansatte er i karantene.
 • 24.4.: 1 elev på 3. trinn ved Bakke skole. 19 elever og 1 ansatt er i karantene.
 • 24.4.: 1 barn i Mamma Mia barnehage. 11 barn og 2 ansatte er i karantene.
 • 24.4.: Ved Allergot ungdomsskole er en ansatt bosatt i en annen kommune bekreftet smittet. 23 elever og 1 ansatt er i karantene.
 • 23.4.: 1 elev på 8. trinn ved Allergot ungdomsskole er smittet. 14 elever og 4 ansatte er satt i karantene.
 • 23.4.: 1 elev på 4. trinn ved Døli skoleer smittet. 26 elever og 5 ansatte er satt i karantene.
 • 21.4.: 5 kohorter på 4 forskjellige skoler er satt i ventekarantene, dette gjelder elever og ansatte ved Hovin skole 6. trinn, Døli skole 4.trinn, Allergot ungdomsskole 8.trinn og Mogreina skole 7. trinn. Disse karanteneuttakene skyldes ikke smitte ved skolene, men håndtering av prinsippet om ventekarantene der også nærkontakter til nærkontakter blir karantenesatte.
Uke 15

I uke 15 ble det meldt 73 nye smittetilfeller i Ullensaker. 

1238 personer ble testet ved kommunens teststasjoner. I tillegg ble 6013 elever og ansatte i grunnskolen testet. 

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 14 og 15.

 • 16.4.: 1 elev ved Jessheim vgs 2. trinn er smittet, og 64 elever og 2 lærere er satt i karantene.
 • 16.4.: 1 elev ved Jessheim vgs 1. trinn er smittet, og 13 elever og 11 lærere er satt i karantene. 
 • 14.4.: 1 elev på 4. trinn ved Hovin skole, der 32 elever og 4 ansatte er i karantene.
 • 14.4.: 1 ansatt ved Nordby ungdomsskole, der 1 ansatt og 46 elever på 9. trinn er i karantene.
 • 14.4.: 1 elev på 8. trinn ved Nordby ungdomsskole, der 21 elever og 2 ansatte er satt karantene.
 • 14.4.: 1 barn ved Læringsverkstedet Borgen barnehage, der 1 ansatt og 13 barn er i karantene.
 • 13.4.: 1 barn i Tiurkroken barnehage, der 10 barn og 4 ansatte er satt i karantene.
 • 13.4.: 1 barn på 2. trinn ved Borgen skole, der 18 barn er satt i karantene.
Uke 14

I uke 14 ble det meldt 165 nye smittetilfeller i Ullensaker. 

1655 personer ble testet ved kommunens teststasjoner. I tillegg ble rundt 6000 elever og ansatte i grunnskolen testet. Les mer om dette her. 

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 13 og 14.

 • 11.4.: en ansatt ved Gystadmyr bo- og aktivitetssenter bekreftet smittet med koronavirus. Dette tilfellet medfører ingen nye tilfeller av karantene. Informasjon om smittetilfeller ved Gystadmyr bo-og aktivitetssenter oppdateres jevnlig her 
 • 10.4.: To ansatte ved Gystadmyr bo- og aktivitetssenter bekreftet smittet med koronavirus. Det ene tilfellet medfører ingen nye tilfeller av karantene. Det andre tilfellet har medført at 10 beboere og 3 ansatte ved avdeling Blåveiskroken er satt i karantene. 
 • 9.4.: 1 barn i Læringsverkstedet Borgen barnehage er smittet. 7 barn er satt i karantene.
 • 8.4.: 1 bruker av hjemmesykepleien er smittet. 6 ansatte er definert som nærkontakter og satt i karantene.
 • 8.4.: 1 beboer og 2 ansatte ved Gystadmyr bo- og aktivitetssenter er smittet. 
 • 7.4.: Tre av de smittede er relatert til det pågående utbruddet ved Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Det er to ansatte og en definert nærkontakt.  
 • 6.4.: En av de smittede er ansatt ved Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. 
 • 6.4.: På grunn av utbruddet har kommuneoverlegen fattet vedtak om stans i besøk til alle sykehjem i kommunen. Vedtaket gjelder fra og med 7. april til og med 22. april. Les mer om vedtaket her
 • 5.4.: 7 av de smittede, hvor 5 er beboere og 2 er ansatte er relatert til det pågående utbruddet ved Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. I går ble det meldt to beboere smittet der og totalt er nå 7 beboere og to ansatte bekreftet smittet. To av de smittede beboerne er innlagt på sykehus. Smittesporing pågår fortsatt og det er midlertidig besøksforbud for hele sykehjemmet til 12.04.21.

  Informasjon om utbruddet finnes her og oppdateres jevnlig

Uke 13

I uke 13 ble det meldt 114 nye smittetilfeller i Ullensaker. 

Det ble gjennomført 1321 tester av innbygggere ved teststasjonene våre.

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 12 og 13

 • 2.4.: En av de smittede er ansatt ved Hoppensprett Gystad barnehage, hvor 1 ansatt og 6 barn er satt i karantene.
 • 4.4.: 2 beboere fra Gystamyr bo- og aktivitetssenter, hvor 1 er innlagt på sykehus. Alle de andre 17 beboerne fra avdelingene de smittede hører til er isolert på rommet sitt, og har fått tilbud om både hurtigtest og PCR-test. 25 ansatte er satt i karantene og fikk tilbud om PCR-test i går. Det avventes nå flere prøvesvar. I tillegg ble det innført besøksforbud ved Gystadmyr bo- og aktivitetssenter.
 • Vi jobber nå med å få oversikt over smittesituasjonen ved sykehjemmet. Dette følges opp nøye og i samarbeid med FHI, sier kommuneoverlege Laurence Jary-Vattøy.
 • 4.4.: 7 av de meldte er beboere overflyttet til karantenehotell i Ullensaker fra Fagerli pensjonat i Nannestad. Alle kan relateres til det pågående smitteutbruddet på byggeplasser i Ullensaker kommune. Smitteutbruddet er fortsatt under kartlegging. Begge byggeplassene ble stengt i helgen for smittesporingsbehov.
 • 4.4.: 1 av de smittede er bruker av hjemmesykepleien, og 7 ansatte i hjemmesykepleien er satt i karantene.
Uke 12

I uke 12 ble totalt 140 mennesker bekreftet smittet i Ullensaker. 

Det ble gjennomført 1977 tester av innbyggere ved teststasjonene våre.

Her kan du lese kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen for ukene 11 og 12

 • 28.3.: Et barn i Kløfta barnehage er påvist smittet, der 12 barn og en ansatt er satt i karantene.
 • 28.3.: Et barn på 5. trinn ved Hovin skole er påvist smittet, der 23 barn og to ansatte er i karantene.
 • 28. 3.: Et barn i Læringsverkstedet Solhellinga barnehage. Her er syv barn og tre ansatte satt i karantene.
 • 26.3.: Et barn i Romsaas Norlandia barnehage, der 16 barn og fire ansatte er satt i karantene.
 • 26.3:  Et barn i Olstadmoen barnehage på Kløfta. Her er 11 barn og fire ansatte satt i karantene.
 • 26.3.: En ansatt ved Gystadmarka ungdomsskole, bosatt i annen kommune, er meldt smittet. Dette medfører karantene for 25 elever.
 • 25.3.: To elever ved Jessheim skole og ressurssenter på 5. og 7. trinn er bekreftet smittet, og 35 elever og fire ansatte er satt i karantene.
 • 24.3.: En elev på første trinn ved Jessheim videregående skole, der fem lærere og 31 elever er satt i karantene.  
 • 23.3.: En ansatt ved bolig med bistand, Skogtun, der 4 beboere og 6 ansatte er satt i karantene.
 • 23.3.: En ansatt ved Hoppensprett Skogmo barnehage, der 10 barn er satt i karantene.
 • 23.3.: En elev på 9. trinn ved Nordby ungdomsskole skole, der 22 barn og 5 ansatte er satt i karantene. For å kunne drive videre smittesporingsarbeid og få oversikt, samt begrense videre smitte, får elevene digital hjemmeundervisning fram til 26. mars.
 • 23.3.: En ansatt ved Skogmo barneskole, der 15 elever er satt i karantene.  
 • 23.3.: For å få oversikt over situasjonen og gjennomføre nødvendig testing, besluttet i går kommunaldirektør for skole og barnehage i samråd med kommuneoverlegen, at alle elever ved Skogmo barneskole og Allergot ungdommskole skal få digital hjemmeundervisning fram til og med 26. mars. De siste dagene er det påvist flere smittetilfeller ved flere skoler. I likhet med Skogmo barneskole og Allergot ungdomsskole, får også alle elever ved Nordby ungdomsskole digital hjemmeundervisning fram til og med 26. mars, etter vedtak fra kommuneoverlegen.
 • 22.3.: En ansatt i Borgen FUS barnehage som er bosatt i en annen kommune er meldt smittet, og dermed er 10 barn og 2 ansatte satt i karantene.
 • 22.3.: En ansatt ved Allergot ungdomsskole som er bosatt i en annen kommune, er meldt smittet. Det fører til at 4 ansatte ved skolen er satt i karantene.
Uke 11

I uke 11 ble totalt 147 mennesker bekreftet smittet i Ullensaker. Dette er det høyeste antall smittede vi har meldt på en uke så langt.

Det ble gjennomført 2173 tester av innbyggere ved teststasjonene våre.

Her kan du se kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 10 og 11 

 • 21.3.: En elev ved 9. trinn på Vesong ungdomsskole, hvor 24 elever er satt i karantene.
 • 21.3.: Tre elever fra Skogmo skole ved 1. trinn som allerede var i karantene er bekreftet smittet. Nå er 15 elever og fire lærere i karantene.
 • 21.3.: En lærer og en elev fra Allergot ungdomsskole ved 9. og 10. trinn er bekreftet smittet, det er ingen karantenesatte for 9.trinn, mens ytterligere fire lærere ved 10.trinn er satt i karantene.
 • 21.3.: Seks av de smittede er tilknyttet utbruddet ved Nordby Ungdomsskole. 13 mennesker er bekreftet smittet i tilknytning til utbruddet. Vi følger situasjonen nøye. Skolen er midlertidig stengt fordi vi har behov for videre smittesporingsarbeid og å få oversikt, samt ønske om å begrense videre smitte.
 • 20.3.: Fire av de smittede er tilknyttet det pågående utbruddet ved Nordby ungdomsskole. 
 • 20.3.: Nordby ungdomsskole stenges frem til påske
 • 19.3.: 1 elev ved Nordby ungdomsskole 9. trinn, hvor 20 elever og to lærere er satt i karantene.
 • 19.3.: 1 elev ved Nordby ungdomsskole 10. trinn, hvor  11 elever og en lærer er satt i karantene.
 • 19.3.: 1 ansatt ved Skogmo skole 1. trinn, hvor tre lærere og 13 elever er satt i karantene.
 • 19.3.: 1 elev ved Allergot ungdomsskole 10. trinn, hvor 18 elever og en lærer i karantene.
 • 1 elev ved Nordby ungdomsskole 9. trinn, hvor 20 elever og 2 lærere er satt i karantene.
 • 19.3.: 1 ansatt ved Skogmo skole 1. trinn, hvor 3 lærere og 13 elever er satt i karantene.
 • 18.3.: 1 elev på 2. trinn ved Nordkisa barneskole, der 24 barn og 3 lærere er i karantene.
 • 18.3.: 1 elev ved Jessheim skole og ressurssenter, der 18 elever og 1 lærer er i karantene.
 • 18.3.: 1 ansatt ved Nordby ungdomsskole, der 39 elever og 8 ansatte er i karantene.
 • 17.3.: 1 elev på 8. trinn ved Allergot ungdomsskole, der 3 ansatte og 23 elever er i karantene.
 • 17.3.: 1 ansatt ved Jessheim skole og ressurssenter, der 19 elever og 4 ansatte er i karantene.
 • 16.3.: 1 elev ved 5. trinn på Jessheim skole og ressurssenter. Den berørte klassen med 20 elever og 1 lærer er satt i karantene.
 • 16.3.: Flertallet av siste døgns smittede er tilknyttet kjente utbrudd ved skoler og barnehager. 
 • 16.3.: - Vi tester nå vesentlig flere enn tidligere, og dette er også en av årsakene til at vi oppdager flere smittede, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud. 
 • 15.3.: 1 elev på 9. trinn ved Allergot ungdomsskole, der 20 elever og 4 lærere er satt i karantene. Alle elevene på 9. trinn får digital hjemmeundervisning fra tirsdag 16. til og med mandag 22. mars.
 • 15.3.: 1 elev på 2. trinn ved Algarheim skole, der 14 elever og 2 lærere er satt i karantene.
 • 15.3.: 1 ansatt ved Olstadmoen barnehage, der 7 barn og 3 ansatte er satt i karantene.
 • 15.3.: 1 ansatt ved Læringsverkstedet Solhellinga barnehage, der 30 barn og 11 ansatte er satt i karantene.
Uke 10

I uke 10 ble det meldt 100 smittetilfeller i Ullensaker.

2787 tester ble utført ved teststasjonene på Gystadmarka og Quben.

Her kan du se kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 9 og 10.

 • 14.3.: Blant de smittede er 2 elever på 9. trinn ved Vesong ungdomsskole, der 4 ansatte og 50 elever er satt i karantene.
 • 12.3.: Blant de smittede er en elev på 8. trinn ved Gystadmarka ungdomsskole. Ettersom det er meldt flere smittede på dette trinnet siste uke, har kommuneoverlegen vedtatt at alle elever og ansatte på trinnet skal testes og være i karantene inntil negativt testresultat foreligger. Mange har allerede tatt test og flere er ute av karantene; disse skal ikke testes igjen.
 • 11.3.: Blant de smittede er en elev ved voksenopplæring Helsetunet, der 11 elever og en ansatt er satt i karantene.
 • 11.3.: Det er de siste dagene påvist flere smittetilfeller blant deltakere og ansatte ved Voksenopplæringen Øvre Romerike. For å få oversikt over situasjonen, og gjennomføre nødvendig testing, har kommunaldirektør i samråd med kommuneoverlegen besluttet at alle deltakere ved skolen skal få digital hjemmeundervisning frem til påske.
 • 10.3.: Blant de smittede er en elev og to ansatte ved Gystadmarka skole. Det er de siste dagene påvist flere smittetilfeller blant elever og ansatte ved skolen. For å få oversikt over situasjonen, gjennomføre nødvendig testing og begrense antall nærkontakter og mobilitet, har kommunaldirektør i samråd med kommuneoverlegen besluttet at alle elever ved skolen skal få digital hjemmeundervisning til og med mandag 15. mars. 
 • 9.3.: To av de smittede er elever ved Gystadmarka ungdomsskole, det ene tilfellet fører til forlenget karantenetid for allerede karantesatte nærkontakter. Det andre tilfellet fører til at 22 elever settes i karantene.  
 • 9.3.: To av de smittede er i tilknytning til Bakke skole, hvor definerte nærkontakter er i karantene og får forlenget karantenetid.  
 • 9.3.: Vi har også fått melding om at en ansatt ved Læringsverkstedet Borgen barnehage som er bosatt i en annen kommune er smittet, 48 barn og 13 ansatte er i karantene i tilknytning til dette.
 • 8.3.: Det er meldt en smittet ved Voksenopplæringen, hvor 19 elever og 3 ansatte er satt i karantene.
 • 8.3.: En ansatt ved Bakke skole som er bosatt i en annen kommune er også smittet og 106 elever og seks lærere er satt i karantene. Situasjonen ved Bakke skole er uoversiktlig, og det er nå så mange elever og ansatte som er berørt av karantene at skolen er satt til rødt tiltaksnivå ut uken. Det er utfordrende å organisere god undervisning når så mange lærere sitter i karantene. Derfor vil alle elevene på 2.-7. trinn få digital hjemmeundervisning til og med fredag 12. mars.
 • 8.3.: I forrige uke ble det bekreftet noen smittede enkeltpersoner som har vært på trening i 7 idrettsgrupper hos 4 forskjellige lokale idrettslag. Det er ikke påvist ytterligere smitte mellom treningskamerater, men i alt er 154 personer i forbindelse med disse tilfellene ved idrettslagene satt i karantene og skal testes.
Uke 9

I uke 9 ble det meldt 101 smittetilfeller i Ullensaker.

Det ble tilsammen gjennomført 1528 tester i uke 9. På Gystadmarka ble det gjennomført 1221 tester, i tillegg gjennomførte Dr. Dropin på vegne av Ullensaker kommune 307 tester.

Her kan du se kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 8 og 9.

 • 7.3.: Det er meldt smitte ved Skogmo skole og elever og ansatte tilknyttet 3. og 6. trinn er definert som nærkontakter og er i karantene.  
 • 6.3.: Det er meldt smitte ved tre skoler. Ansatte, elever og husstandsmedlemmer tilknyttet Bakke skole 2.trinn, Gystadmarka ungdomsskole 8. trinn og Hoppensprett videregående skole 3. trinn er satt i karantene og nærkontaktene skal testes.  
 • 5.3.: Ni av de smittede er tilknyttet utbruddet ved Læringsverkstedet Verksvegen barnehage. 
 • 5.3.: Det er meldt smitte ved flere skoler og barnehager. Ansatte, barn og husstandsmedlemmer tilknyttet Gystadmarka skole 6. trinn, Døli skole 1. og 4. trinn og Alvheim barnehage er satt i karantene og nærkontaktene skal testes. 
 • 4.3.: Ansatte, barn og husstandsmedlemmer tilknyttet Bakke, Allergot og Mogreina skoler, samt Jessheim vgs., Norlandia Mogreina barnehage og Mamma Mia barnehage er satt i karantene og nærkontaktene skal testes. 
 • 3.3.: Blant de smittede er 8 personer tilknyttet utbrudd med sørafrikansk mutert virusvariant ved Læringsverkstedet Verksveien barnehage. Dette inkluderer både barn i barnehagen og pårørende til disse.
 • 2.3.: Hos en elev på 4. trinn ved Bakke skole er det sterk mistanke om smitte med mutert virus. 24 elever og 3 ansatte satt i ventekarantene i samråd med Folkehelseinstituttet.
 • 2.3.: Blant de smittede er 1 ansatt ved Læringsverkstedet Solhellinga barnehage. Personen satt allerede i karantene som nærkontakt til et barn i barnehagen som tidligere er meldt smittet med mistanke om virusmutasjon. Det er nå bekreftet sørafrikansk mutert virusvariant hos barnet. Total er altså 1 barn og 1 ansatt ved barnehagen meldt smittet så langt.
 • 1.3.: En ansatt ved Kløfta bo- og aktivitetssenter er påvist smittet. 2 ansatte og 9 beboere ved avdeling gul er satt i karantene og skal testes. Det er mistanke om mutert virus hos den smittede ansatte, og prøven er derfor meldt til sekvensering.
Uke 8 

I uke 8 ble det meldt 47 smittetilfeller i Ullensaker.

865 koronatester ble utført ved teststasjonen på Gystadmarka.

Her kan du se kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 7 og 8

 • 28.2.: To av de smittede er barn i Læringsverkstedet Verksveien der tre ansatte er bekreftet smittet av den sørafrikanske muterte virusvarianten, det foreligger derfor mistanke om at barna også er smittet av denne varianten av viruset.  
 • 28.2.: -Utviklingen vi ser i Ullensaker nå, bekrefter det som Folkehelseinstituttets direktør har uttalt om at britisk mutert virusvariant nå dominerer i Viken. I Ullensaker ser vi også flere tilfeller av sørafrikansk mutert virusvariant. Det er ikke vist at disse muterte variantene er farligere enn den «vanlige» varianten, men de er betydelig mer smittsomme. Nå er det ekstra viktig at alle som bor i Ullensaker holder avstand, vasker hender, holder seg hjemme hvis de har symptomer, bruker munnbind på offentlig sted og begrenser den sosiale kontakten så mye som mulig, oppfordrer kommuneoverlege Einar Kristian Borud.
 • 27.2.: Et barn i Læringsverkstedet Solhellinga barnehage er bekreftet smittet. 25 barn og 15 ansatte er satt i karantene. Fordi det er mistanke om sørafrikansk mutert virusvariant, er også husstandsmedlemmene deres satt i ventekarantene.
 • 27.2.: 2 personer er bekreftet smittet med britisk mutert virusvariant. Disse er smittet i forbindelse med et kjent smitteutbrudd i en annen kommune.
 • 26.2.: Blant disse er 1 barn ved Hoppensprett Nordkisa barnehage. 9 barn og 3 ansatte er satt i karantene og skal testes. Fordi det er mistanke om britisk mutert virusvariant, er alle husstandsmedlemmer til de totalt 12 nærkontaktene satt i ventekarantene. (Oppdatering 28.2.: britisk mutert virusvariant påvist.)
 • 25.2.: En av de smittede er ansatt ved Læringsverkstedet Verksveien barnehage. Det er et pågående utbrudd ved en avdelingen denne ansatte jobber ved, der tre ansatte så langt er bekreftet smittet. Det er så langt ikke påvist smitte blant barna. Det er påvist sørafrikansk mutert virusvariant hos en av de ansatte som er bosatt i en annen kommune. Les mer om saken her. (Oppdatering 28.2.: sørafrikansk mutert virusvariant påvist.)
 • 25.2.: En av de smittede er ansatt ved Hovin barneskole. Her er 11 barn og 4 lærere satt i karantene. (Oppdatering 28.2.: sørafrikansk mutert virusvariant påvist.)
 • 23.2.: En av de smittede er ansatt ved Læringsverkstedet Verksvegen barnehage, 27 barn og 4 ansatte er satt i karantene. 
 • 22.2.: En av de smittede er smittede er ansatt ved Algarheim skole hvor 2. trinn er satt i karantene, det er totalt 51 elever og to lærere som er satt i karantene. 
Uke 7

I uke 7 ble det meldt 45 nye smittetilfeller i Ullensaker.

814 koronatester ble utført ved teststasjonen på Gystadmarka. 

Her kan du se kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 6 og 7.

 • 19.2.: Tre skoler og en barnehage er berørt:  
  • En av de smittede er elev ved 6. trinn på Bakke skole, 24 elever og 4 lærere er satt i karantene.
  • En av de smittede er elev ved 7. trinn på Skogmo skole, 23 elever og 2 lærere er satt i karantene.
  • En er elev ved 10. trinn på Gystadmarka ungdomsskole, 28 elever og 1 lærer er satt i karantene.
  • En av de smittede er ansatt i Tiurkrogen barnehage, hvor 10 barn og 3 ansatte er i karantene.
 • 18.2.: Det ble påvist et tilfelle av den Britiske muterte virusvarianten 
 • 17.2.: Et barn ved Hoppenspretthallen barnehage, hvor 24 barn og 7 ansatte er satt i karantene. 
 • 17.2.: Eleven ved 9. trinn med sterk mistanke om smitte fra gårsdagens bekreftes smittet.
 • 16.2.: Det er sterk mistanke om smitte hos en person hvor prøvesvar ennå ikke foreligger. Personen går på Vesong ungdomsskole, der 46 elever og 1 ansatt på 9. trinn er satt i karantene.
 • 15.2.: En elev på 3. trinn ved Hovin skole. 46 elever og 2 ansatte er satt i karantene og skal testes.
 • 15.2.: En elev på 6. trinn ved Hovin skole. 43 elever og 5 ansatte er satt i karantene og skal testes.
Uke 6 

I uke 6 ble det meldt 45 nye smittetilfeller i Ullensaker.

935 koronatester ble utført ved teststasjonen på Gystadmarka. 

Her kan du se kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 5 og 6.

 • 13.2.: 1 barn i Sørholtet barnehage. 25 barn og 6 ansatte er satt i karantene.

 • 13.2.: 1 ansatt ved Algarheim barneskole og Skogmo SFO. Ved Algarheim er 12 elever og 4 ansatte satt i karantene. Ved Skogmo SFO er 37 barn på 2. trinn og 4 ansatte satt i karantene.
 • 13.2.: 1 elev på 1. trinn ved Jessheim vgs. Totalt 44 elever og 7 ansatte er satt i karantene.

 • 12.2.: En elev på 1. trinn ved Gystadmarka barneskole er bekreftet smittet. 43 elever og 5 ansatte er satt i karantene og skal testes. 

 • 12.2.: En ansatt ved Olstadmoen barnehage, bosatt i en annen kommune, er bekreftet smittet. 14 barn og 5 ansatte er satt i karantene og skal testes.
 • 11.2.: En elev på 8. trinn på Vesong ungdomsskole er smittet. 25 elever og 2 lærere er satt i karantene.  
Uke 5

I uke 5 ble det meldt 62 nye smittetilfeller.

Her kan du se kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 4 og 5.

1284 koronatester ble utført ved teststasjonen på Gystadmarka. 

 • 8.2. Åreppen skole settes til rødt nivå 
 • 5.2. En elev på 6. trinn på Åreppen skolen er smittet. 29 elever og 3 lærere er satt i karantene.
 • 3.2. En elev på 1. trinn ved Jessheim vgs. bosatt i en annen kommune er bekreftet smittet. 77 elever og 4 ansatte er satt i karantene.
 • 2.2.: En elev på 7. trinn ved Åreppen skole. 49 elever og 3 lærere er satt i karantene.
 • 2.2.: En ansatt ved Gjestadtunet bolig med bistand. En ansatt og en beboer er satt i karantene.
 • 1.2.: Blant de smittede er en ansatt ved Læringsverkstedet Verkensveien barnehage. 14 barn og 5 ansatte er satt i karantene som følge av dette.
Uke 4

I uke 4 ble det meldt 49 nye smittetilfeller.

Her kan du se kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i kommunen i ukene 3 og 4. 

802 koronatester ble utført ved teststasjonen på Gystadmarka. 

 • 31.1.: To elever på 8. trinn ved Nordby ungdomsskole. Ingen flere elever må i karantene, men 4 nye ansatte er satt i karantene som følge av dette.
 • 31.1.: En elev på 2. trinn ved Jessheim vgs. 13 elever er satt i karantene.
 • 30.1.: En ansatt i Mamma Mia barnehage. 30 barn og 6 ansatte er satt i karantene.
 • 30.1.: En elev på 8. trinn ved Hoppensprett ungdomsskole. 30 elever og 6 ansatte er satt i karantene.
 • 30.1.: En ansatt Bakke barnehage.10 barn og 2 ansatte er satt i karantene.
 • 30.1.: En elev på 3. trinn ved Bakke skole. 40 elever og 5 ansatte er satt i karantene. 
 • 30.1.: En elev på 9. trinn ved Vesong ungdomsskole. 79 elever og 7 ansatte er satt i karantene.
 • 29.1.: Et barn i Kløftahallen barnehage. 18 barn og 7 ansatte er satt i karantene.
 • 29.1.: En elev på 9. trinn ved Allergot ungdomsskole. 10 ansatte og 49 elever er satt i karantene. Hele 9. trinn vil få digital hjemmeundervisning i karanteneperioden for å sikre kontinuitet i undervisningen.
 • 29.1.: En elev ved Jessheim vgs. 70 elever og 3 ansatte er satt i karantene.
 • 29.1.: En ansatt i Borgenfus barnehage bosatt i en annen kommune. En avdeling er satt i karantene. 24 elever og 5 ansatte er satt i karantene.
 • 28.1.: En ansatt ved Åreppen skole er smittet. 78 elever er satt i karantene.  
 • 27.1.: En ansatt ved Nordby ungdomsskole er smittet. 46 elever på 8. trinn og 3 ansatte er satt i karantene.
 • 25.1.: Ingen nye smittetilfeller meldt i Ullensaker. 
Uke 3

I uke tre ble det meldt 51 nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen uke 2 og 3.

I uke 3 ble 667 koronatester utført ved teststasjonen på Gystadmarka.

 • 22.1.: En elev ved Jessheim VGS er smittet. 46 elever og 3 lærere er satt i karantene.
 • 21.1.:En elev ved Nordby ungdomsskole er smittet. 22 elever og 6 ansatte er satt i karantene.
 • 21.1.: En deltaker ved Voksenopplæringen er smittet. 13 deltakere og 2 lærere er satt i karantene.
 • 20.1.: En elev på 6. trinn ved Gystadmarka skole er smittet. 24 elever er satt i karantene.
 • 18.1.: En elev ved Jessheim skole og ressurssenter er smittet. 47 elever og 3 lærere er satt i karantene. 
Uke 2

I uke 2 ble det meldt 62 nye smittetilfeller. 

Kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen uke 1 og 2.

I uke 2 ble 786 koronatester utført ved teststasjonen på Gystadmarka.

 • 18.1.: Blant de smittede er elev på 4. trinn ved Jessheim skole og ressurssenter. 47 elever og 3 lærere er satt i karantene.
 • 17.1.: 1 elev i 7. trinn ved Bakke skole er bekreftet smittet. 23 elever og to ansatte er satt i karantene og har fått beskjed om å teste seg.
 • 16.1.: 1 ansatt ved Gystadmyr bo- og aktivitetssenter avdeling SOL er bekreftet smittet. 10 beboere og 2 ansatte er satt i karantene og skal testes.
 • 16.1.: 1 barn ved Sand familiebarnehage er bekreftet smittet. Barnehagen er stengt. 8 barn og 4 ansatte er satt i karantene og skal testes.
 • 16.1.: 1 elev ved Jessheim vgs. 1 ansatt og 29 elever er satt i karantene og skal testes.
 • 15.1.: En av de smittede er ansatt ved Kløfta bo- og aktivitetssenter. Her er to ansatte og åtte beboere satt i karantene og skal testes.
 • 15.1.: En annen av de smittede er et barn som går i Norlandia Romsaas barnehage. Her er 29 barn og 10 ansatte satt i karantene. Disse har fått beskjed om at de skal testes.
 • 13.1.:Tre av de smittede er elever ved Bakke skole., 102 elever og 10 lærere er satt i karantene. I tillegg er en elev ved Jessheim videregående skole som ikke er bosatt i Ullensaker registrert smittet. Tre lærere og 38 elever er satt i karantene. 
 • 12.1.: En av de smittede er lærer ved voksenopplæringen, 14 elever og 1 lærer er satt i karantene. 
Uke 1

I uke 1 ble det meldt 55 nye smittetilfeller.  

En elev ved Jessheim videregående skole testet positivt fredag 8. januar. Vedkommende bor ikke i Ullensaker og inngår ikke i våre smittetall. 16 personer er satt i karantene. 

Fredag 8. januar ble det bekreftet en smittet elev ved Døli skole. 41 elever og to lærere er satt i karantene. Alle har fått informasjon om å ta test. 

Det ble også bekreftet smitte hos en bruker av hjemmetjenesten. Etter at en ansatt ved hjemmetjenesten testet positivt 29.12.2020 har tre brukere blitt bekreftet smittet. de to første ble påvist 31.12.2020. Dette er definert som et lokalt utbrudd. Etter påvist smitte hos den ansatt har flere ansatte og brukere blitt testet. Alle de andre har testet negativt. 

Torsdag 7. januar ble det bekreftet 23 nye smittetilfeller. Les mer om det her.

I uke 1 ble 876 koronatester utført ved teststasjonen på Gystadmarka.

Kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen uke 53-1

Uke 53

I uke 53 ble det meldt om 33 nye smittetilfeller. Syv av disse har ukjent smittevei. 

28. desember ble det registrert ingen nye smittede i kommunen.  

29. desember ble en ansatt i hjemmetjenesten ved PRO-Jessheim øst bekreftet smittet av covid-19. 18 tjenestemottakere og fire ansatte er i karantene til og med 6. eller 7. januar avhengig av siste nærkontakt.  

Kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen uke 51-53.

I uke 53 ble 376 koronatester utført ved teststasjonen på Gystadmarka.

Uke 52

I uke 52 ble det meldt om 41 nye smittetilfeller. Seks av disse har ukjent smittevei. 

23. desember ble en ansatt ved PRO-Jessheim vest bekreftet smittet av covid-19. Det er ikke påvist smitte ved sykehjemmet men fem beboere er i karantene til og med 28. desember. Alle fem har tatt hurtigtester som er negative. Kommunen følger opp med ytterligere testing fremover.

25. desember ble en ansatt ved Bolig med bistand, Gjestadtunet 2N bekreftet smittet av covid-19. Det er ikke påvist smitte ved institusjonen, men tre brukere og tre ansatte er satt i karantene til og med 2. januar og skal testes. 

Kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen uke 51 til 52

I uke 52 ble 412 koronatester utført ved teststasjonen på Gystadmarka.

Uke 51

I uke 51 ble det meldt om 30 nye smittetilfeller. Fem av disse har ukjent smittevei.

17. desember ble et barn i Bakke barnehage og en skoleelev ved Bakke skole bekreftet smittet. Ved Bakke barnehage er 16 barn og to ansatte satt i karantene. Ved Bakke skole er 72 elever og syv ansatte satt i karantene. Alle disse er i karantene til og med 21. desember.

18. desember ble det registrert ingen nye smittede i kommunen.  

19. desember ble det bekreftet koronasmitte hos en ansatt ved Læringsverkstedet Skogmo barnehage og en elev ved Hoppensprett videregående skole i Ullensaker kommune. Eleven er ikke bosatt i Ullensaker kommune og regnes derfor ikke i våre daglige smittetall. Ved Læringsverkstedet barnehage er 19 barn, 4 ansatte og en foresatt satt i karantene til 25. eller 26. desember. Siste nærkontakt med den smittede varierer mellom 15. og 16. desember. Ved Hoppensprett VGS er 29 elever og 2 lærere satt i karantene. 25 av disse har adresse i Ullensaker. 

Kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen uke 50 til 51

I uke 51 ble 605 koronatester utført ved teststasjonen på Gystadmarka.

Uke 50

I uke 50 ble det meldt om 29 nye smittetilfeller. Åtte av disse har ukjent smittevei. 

Det er definert et lokalt smitteutbrudd tilknyttet et større hybelhus i kommunen. Dette er en privat virksomhet som ikke er del av et kommunalt eller offentlig tjenestetilbud. Så langt er fem personer med tilknytning til hybelhuset bekreftet smittet.

Det ble i helgen påvist smitte hos en elev ved Jessheim videregående skole. Smittesporingen viser at smitteveien er kjent. 43 elever og åtte lærere/ansatte er satt i karantene. Alle har fått informasjon om testing og karanteneregler. Eleven er ikke bosatt i Ullensaker kommune og regnes derfor ikke i våre daglige smittetall.

I uke 50 ble 527 koronatester utført ved teststasjonen på Gystadmarka. 

Kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen uke 48 til 50

Uke 49

I uke 49 ble det meldt 12 smittetilfeller i Ullensaker. Fire av disse hadde ukjent smittevei. Ingen av de smittede hadde tilknytning til kommunale institusjoner. Lørdag 5. desember ble det ikke meldt noen nye smittetilfeller. 

I uke 49 ble 493 koronatester utført ved teststasjonen på Gystadmarka. 

Kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen uke 48 og 49.

Uke 48

I uke 48 ble 17 person bekreftet smittet. Torsdag 26. november og søndag 29. november ble det ikke meldt noen nye smittede. 

En av de smittede er elev ved Jessheim vgs. 25 elever og 5 ansatte ble tirsdag 24.11. satt i karantene og anbefales å la seg teste. Søndag i uke 47 ble 75 elever og 5 lærere satt i karantene søndag grunnet mistanke om smitte hos en elev. Denne viste seg 25.5. å ikke være smittet, og de 75+5 er dermed ute av karantene.

I uke 48 ble 660 koronatester utført ved teststasjonen på Gystadmarka.

Kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i uke 47 og 48 

Uke 47

I uke 47 ble 28 personer bekreftet smittet. 

Ved Jessheim videregående skole ble 75 elever og 5 lærere satt i karantene søndag 22.11. grunnet sterk mistanke om smitte hos en elev bosatt i en annen kommune. Denne viste seg 25.5. å ikke være smittet, og disse er dermed ute av karantene. 

Kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i ukene 46 og 47.

I uke 47 ble 590 koronatester utført ved testasjonen på Gystadmarka.

Uke 46

I uke 46 ble 49 personer bekreftet smittet. En av de smittede jobber ved Læringsverkstedet Ekornrud barnehage, der 9 barn og 8 ansatte er satt i karantene. En av de smittede er elev ved Vesong ungdomsskole. 27 elever og to lærere ved skolen er definert som nærkontakter. Disse er satt i karantene og skal testes for smitte. 1 av de smittede er elev på Mogreina skole, eleven er nærkontakt til et tidligere kjent smittetilfelle, og sitter allerede i karantene. Kommuneoverlegen vurderer derfor at det ikke er nødvendig med videre tiltak. Noen er smittet gjennom sosialt samvær, på jobb eller innad i familien. Noen har også ukjent smittevei. 

Les kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i ukene 45 og 46.

I uke 46 ble 658 koronatester utført ved testasjonen på Gystadmarka. 

Uke 45

I uke 45 ble 44 personer bekreftet smittet med koronaviruset. Smitten spores fra utlandet, innad i familie, fra annen kommune, ved privat sosialt samvær og ukjent smittevei. Fem er elever ved Gystadmarka ungdomsskole som allerede satt i karantene etter at lærer fikk påvist smitte.  

Uke 44

I uke 44 ble 38 personer bekreftet smittet med koronavirus. En av disse er tilknyttet Jessheim skole og ressurssenter. Vedkommende var allerede i karantene og smittetilfellet får ingen konsekvenser i form av ytterligere personer i karantene eller lignende. I tillegg er en smittet lærer på Gystadmarka ungdomsskole hvor 23 elever og 8 ansatte er satt i karantene. På Vesong ungdomsskole er en elev smittet og i isolasjon. Her er 28 elever og en ansatt satt i karantene.

Uke 43

I uke 43 ble 25 personer bekreftet smittet med koronavirus. 

Torsdag 22.10. meldes det om åtte nye tilfeller av koronasmitte i Ullensaker kommune. Blant de åtte er tre skoleelever ved to ulike skoler i kommunen. Les om smittetilfellene her.

Fredag 23.10. meldes det om fem nye tilfeller av koronasmitte i Ullensaker. Blant disse er en elev ved Nordby ungdomsskole. Her kan du lese mer.

Søndag 25.10. meldes det at et barn i en kommunal barnehage er smittet

Uke 42

I uke 42 ble fem personer bekreftet smittet med koronavirus.

Uke 41

I uke 41 ble sju personer bekreftet smittet. Ingen av disse hadde forbindelse til det lokale utbruddet tilknyttet skoler.

Det lokale utbruddet tilknyttet Jessheim videregående skole er definert som over. Totalt 16 personer ble smittet i tilknytning til dette utbruddet.

Uke 40

I uke 40 ble 11 personer bekreftet smittet. 

Uke 39

I uke 39 ble 16 personer bekreftet smittet.

Et lokalt utbrudd av smitte ble definert, tilknyttet Jessheim videregående skole. 

Uke 38

I uke 38 er åtte personer bekreftet smittet.

Uke 37

I uke 37 er fire personer bekreftet smittet.

Tre av smittetilfellene er i samme husstand som en person som ble bekreftet smittet i uke 36, og de har sittet i karantene siden da. Smitten kommer opprinnelig fra utlandet.

Ved Kløfta bo- og aktivitetssenter ble en av de ansatte bekreftet smittet. Les om saken her. 

Uke 36

Fem personer ble bekreftet smittet i uke 36. Tilfellene har ikke sammenheng med hverandre. Smittesporing viser at en er smittet i Oslo, fire i utlandet.

Nyhetssak 2.9: Fire nye koronatilfeller i Ullensaker

Les her om hvorfor det er forskjell på VGs smittetall for Ullensaker og våre egne tall. 

Uke 35

En person ble bekreftet smittet i uke 35. Les om smittetilfellet her: Koronasmitte hos barn i Læringsverkstedet Solhellinga barnehage

Uke 34

To personer ble bekreftet smittet i uke 34.

Juni 2021
Mai 2021
April 2021
Mars 2021
Februar 2021
Januar 2021
2020

Gå til alle nyheter

Her er to eksempler på plakater som kan skrives ut og henges opp for butikker, kaféer, utesteder og restauranter.  

Plakat Korona

Plakat Korona om påbud


Publisert: 27.03.2020 11:53:00
Sist endret: 29.11.2021 11:03