Innhold

Utdeling av Covid-19-selvtester

Du kan fortsatt få gratis Covid-19-selvtester i vårt servicetorg på rådhuset i Jessheim.

Åpningstidene er mellom 10:00-14:00 mandag til fredag.

Husk at våre ansatte alltid må gjøre en skjønnsmessig vurdering ut fra situasjonen, lagerbeholdningen og føringer fra myndighetene.

Flere får mulighet til å ta oppfriskningsdose

Personer mellom 18 og 64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp har nå mulighet til å ta en ny oppfriskningsdose koronavaksine.

Det er Regjeringen som har bestemt at det nå åpnes opp for oppfriskningsdose til alle mellom 18 til 64 år.

Risikoen for alvorlig sykdom i denne aldersgruppen er lav, og nytten av en ny oppfriskningsdose vil være begrenset ettersom vaksinasjonsdekningen er høy og mange i tillegg relativt nylig har gjennomgått infeksjon.

Men det kan være andre behov for at enkelte har et ønske om å vaksinere seg, og det er det åpnet opp for nå.

Anbefalingen fra FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende høst/vintersesong:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre
  • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
  • gravide i 2. og 3. trimester

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

For mer informasjon og bestilling av time klikk her

Ullensaker kommune tilbyr oppfriskningsdose 4 for følgende grupper:

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie

 2. Aldersgruppen 80 år og eldre

 3. Aldersgruppen 75-79 år

4. Aldersgruppen 65-74 år

5. Aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

6. Aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom 

7. Gravide i andre og tredje trimester

8. Aldersgruppen 18-64 år uten underliggende sykdom (oppstart i uke 47/48) 

Teststasjonen avvikles 01.07.22

Myndighetene har bestemt at kommunen ikke lenger skal ha et tilbud om test for koronasertifikat fra 1. juli. Ullensaker kommune avvikler derfor tilbudet om Covid-19 test 30.juni, og teststasjonen legges ned 1. juli 2022.

Du kan lese mer om testing på helsenorge.no

Smittestatus i Ullensaker 

Vi har høy vaksinasjonsgrad i Ullensaker kommune og mange har gjennomgått infeksjon. Det betyr at befolkningen i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom, og det er derfor mindre behov for tiltak for å begrense smitte. Det spesifikke rådet om å være hjemme i 4 døgn etter koronasmitte oppheves. Fra nå av vil faglige råd overlates til Folkehelseinstituttet.

Kommunens administrative og politiske ledelse følger situasjonen i kommunen tett, tar nødvendige grep og informerer kommunens innbyggere om situasjoner og endringer som påvirker dem.


Publisert: 27.03.2020 11:53:00
Sist endret: 05.12.2022 09:30