Innhold

Utdeling av Covid-19-selvtester

Du kan fortsatt få gratis Covid-19-selvtester i vårt servicetorg på rådhuset i Jessheim.

Åpningstidene er mellom 10:00-14:00 mandag til fredag.

Husk at våre ansatte alltid må gjøre en skjønnsmessig vurdering ut fra situasjonen, lagerbeholdningen og føringer fra myndighetene.

Oppfriskningsdose

Personer mellom 18 og 64 år har fortsatt mulighet for å ta 4.dose.

Risikoen for alvorlig sykdom i denne aldersgruppen er lav, og nytten av en ny oppfriskningsdose vil være begrenset ettersom vaksinasjonsdekningen er høy og mange i tillegg relativt nylig har gjennomgått infeksjon.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

For mer informasjon og bestilling av time klikk her

Ullensaker kommune tilbyr oppfriskningsdose 5 for følgende grupper:

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Sykehjemsbeboere

2. Aldersgruppen 80 år og eldre

3. Aldersgruppen 75-79 år

Oppfriskningsdosen (dose 5) kan tilbys tidligst tre måneder, men helst seks måneder etter siste vaksinedose.

Teststasjonen avviklet 01.07.22

Myndighetene har bestemt at kommunen ikke lenger skal ha et tilbud om test for koronasertifikat fra 1. juli 2022. Ullensaker kommune avviklet derfor tilbudet om Covid-19 test 30.juni, og teststasjonen ble lagt ned 1. juli.

Du kan lese mer om testing på helsenorge.no

Smittestatus i Ullensaker 

Vi har høy vaksinasjonsgrad i Ullensaker kommune og mange har gjennomgått infeksjon. Det betyr at befolkningen i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom, og det er derfor mindre behov for tiltak for å begrense smitte. Det spesifikke rådet om å være hjemme i 4 døgn etter koronasmitte oppheves. Fra nå av vil faglige råd overlates til Folkehelseinstituttet.

Kommunens administrative og politiske ledelse følger situasjonen i kommunen tett, tar nødvendige grep og informerer kommunens innbyggere om situasjoner og endringer som påvirker dem.


Publisert: 27.03.2020 11:53:00
Sist endret: 31.03.2023 10:09