Innhold

Ullensaker kommune tilbyr oppfriskningsdose 4 for følgende grupper:

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie

 2. Aldersgruppen 80 år og eldre

 3. Aldersgruppen 75-79 år

4. Aldersgruppen 65-74 år

5. Aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

6. Aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom 

7. Gravide i andre og tredje trimester

Teststasjonen avvikles 01.07.22

Myndighetene har bestemt at kommunen ikke lenger skal ha et tilbud om test for koronasertifikat fra 1. juli. Ullensaker kommune avvikler derfor tilbudet om Covid-19 test 30.juni, og teststasjonen legges ned 1. juli 2022.

Du kan lese mer om testing på helsenorge.no

Smittestatus i Ullensaker 

Vi har høy vaksinasjonsgrad i Ullensaker kommune og mange har gjennomgått infeksjon. Det betyr at befolkningen i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom, og det er derfor mindre behov for tiltak for å begrense smitte. Det spesifikke rådet om å være hjemme i 4 døgn etter koronasmitte oppheves. Fra nå av vil faglige råd overlates til Folkehelseinstituttet.

Kommunens administrative og politiske ledelse følger situasjonen i kommunen tett, tar nødvendige grep og informerer kommunens innbyggere om situasjoner og endringer som påvirker dem.


Publisert: 27.03.2020 11:53:00
Sist endret: 22.09.2022 16:20