Ullensaker kommune lager ny turvei og skiløype over Gystadmarka på Jessheim. På grunn av anleggsarbeidene er Myrvegen stengt for gjennomkjøring ved Nyholmsvegen. Gående og syklende må bruke midlertidig gang- og sykkelvei på sørsiden av veien. Bilister må benytte omkjøring via Algarheimsvegen. For å ivareta alles sikkerhet, vil veien være stengt med fysiske sperringer hele døgnet og kan ikke benyttes etter arbeidsslutt.

Skiløypa og turveien som bygges nå, står ferdig i april. Den blir ca. 1200 meter lang, 15 meter bred og får belysning. Traseen vil dessuten fungere som flombarriere.

Etter at skiløypa og turveien er ferdigstilt, vil annet arbeid med infrastruktur som vei, vann, avløp og avfallssug fortsette i området i forbindelse med den kommende utbyggingen. Myrvegen vil derfor være stengt for gjennomkjøring østover i lengre perioder, og på sikt planlegges det bom. De myke trafikantene vil være sikret adkomst til skole og idrettsanlegg under byggeperiodene. Kommunen vil gi informasjon om videre anleggsarbeider underveis i byggeperioden.

Kontaktperson: Thomas Løkenlien Sørby 

Myrvegen er stengt ved Nyholmsvegen. Foto: Norkart


Publisert: 23.01.2020 09:31
Sist endret: 23.01.2020 09:31