Innhold

Forbud mot fossil fyringsolje fra 2020

I det følgende viser vi hvordan du bør gå frem for å få tømt, sanert eller fjernet en oljetank:


Steg 1 - Informasjon
Finn mest mulig informasjon om din oljetank. Informasjonen er ikke avgjørende for å få oljetanken fjernet, men informasjonen vil være nyttig for firmaet som skal tømme, sanere eller fjerne oljetanken.

 

o Alder
o Siste tilstandskontroll
o Hva er tanken laget av (stål, glassfiber osv.)
o Størrelse
o Plassering av kabler til tank
o Nåværende innhold i tanken
o Hvor er tanken plassert

 

Steg 2 - Tilbud
Finn og kontakt flere kvalifiserte leverandører som tilbyr tømming, sanering og/eller fjerning av oljetank. Innhent priser på arbeidet, og inngå avtale med den leverandøren du har størst tillit til.

 

Steg 3 – Søknad
Tiltaket er søknadspliktig, og det må således sendes inn en søknad til Ullensaker kommune.
Arbeidet skal videre belegges med ansvar av en kvalifisert leverandør. Skjema om ansvarsrett signert av kvalifisert leverandør skal vedlegges søknaden. Du finner søknadskjema og skjema om ansvarsrett på dibk.no.
Søknad sendes til følgende alternative adresser:
E-post adresse: postmottak@ullensaker.kommune.no
Postadresse: Ullensaker kommune, Postboks 470, 2050 Jessheim.

 

Steg 4 – Gjennomføring og sluttrapport
Sertifisert leverandør utfører arbeidet forskriftsmessig. Etter at oljetanken er sanert skal den leveres til godkjent mottak. Rapport skal sendes til kommunen. Alle seriøse leverandører som arbeider med tanksanering skal gjennomføre arbeidet forskriftsmessig, men det er du som tankeier som har det endelige ansvaret.


Publisert: 30.05.2018 15:08:44
Sist endret: 30.05.2018 15:08