Det er Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) som står bak prisen, som blir delt ut av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på den årlige helselederkonferansen i Oslo i starten av februar. 

I statuttene til prisen står det blant annet at den kan gis til en leder som med sin kultur/filosofi har hatt positiv innvirkning på arbeidsmiljøet, at vedkommende legger ned en stor innsats med sikte på effektiv ressursbruk av kvalitet på tjenestene, og at vedkommende utøver lederskap med tverrfaglig fokus.

De nominerte til årets helselederpris er:

Nina Anette Hauge, Helse Fonna

Olav Klausen, Helse Fonna

Eivind Hansen, Haukeland universitetssykehus

Gunnhild Grimstad-Kirkebye, Ullensaker kommune

Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen

Kirsti Juvik, Oslo universitetssykehus

Marit Rapp, Oslo universitetssykehus

Ida Lise Salberg, Orkdal sjukehus

Nina Føreland, Sørlandet sjukehus

Trude Lønning, Sandnes kommune

Øyvind Bakke, Helse Møre og Romsdal

Trine Olsen, Bærum sykehus

 Kommualdirektør for helsevern og sosial omsorg Gunnhild Grimstad-Kirkeby
Kommunaldirektør Gunnhild Grimstad-Kirkeby


Publisert: 30.01.2023 09:37
Sist endret: 13.02.2023 13:49