Hovedvannledningene på Kløfta skal gjennomspyles.

Arbeidet vil foregå hverdager i uke 40 og 41 mellom kl 08:00 og 15:00.

Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner bør ikke gå i oppgitt tidsrom.

Alle skal i utgangspunktet ha vann, men tidvis bortfall kan oppstå.

Misfarget vann må påregnes

Første del av spylingen vil foregå nord for jernbaneundergangen.


Publisert: 28.09.2020 11:45
Sist endret: 17.01.2023 12:24