Fra 1. mai er det ØRAS du skal kontakte dersom du har spørsmål om renovasjon. Dette gjelder om du lurer på tømmetider, beholderstørrelser, hvorfor avfall ikke er hentet og hvordan sortere/håndtere avfall. Ansvaret med fakturering av renovasjons-gebyret vil fremdeles ligge hos Ullensaker kommune.

Ruteopplæringen for renovatører er i gang

Det er renovasjonsselskapet NordRen som skal begynne å hente husholdningsavfallet, selskapet bruker oransje renovasjonsbiler. NordRen AS er i gang med ruteopplæring for sjåførene. Du vil kunne se leiebiler ute i boligfelt og på småveier rundt i Ullensaker. Personbilene er synlig merket med «Ruteopplæring renovasjon». I forbindelse med oppstarten, vil det også bli noen endringer på en del restavfallsruter. Det vil bli sendt ut varsel om ruteendringer til de områdene dette gjelder. 

NordRen skal ha sin base på Dal Skog og deres biler vil kjøre på komprimert biogass som tankes fra en egen fyllestasjon på ØRAS’ område. Biogassen er et fornybart drivstoff som blant annet er produsert på deres matavfall. Så fortsett å sortere matavfallet deres.   

Bakgrunn

  • I desember 2019 ble det klart at Øvre Romerike Avfallsselskap IKS skal overta ansvaret for administrering av henteordningen for husholdningsavfall på vegne av eierkommunene.

Publisert: 27.04.2020 10:03
Sist endret: 30.04.2020 09:17