I Trandumskogen, som ble fredet av Riksantikvaren i 2020, har det blitt felt en stor mengde grantrær. Forsvarsbygg eier skogsområdet og har stått for hogsten.

-Det er tragisk å se hvordan minnelunden Trandumskogen fremstår nå. Området er kraftig forandret, og den alvorstunge og høytidelige stemningen som hvilte over stedet der det ble begått alvorlige krigsforbrytelser mot norske og allierte soldater under andre verdenskrig, er nå borte, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Fylkeskommunen er forvaltningsmyndighet for området. Ullensaker kommune vil politianmelde Forsvarsbygg for de inngrepene som er gjort i et fredet område av stor nasjonal kulturhistorisk verdi.


Publisert: 09.06.2021 21:57
Sist endret: 09.06.2021 21:57