Vi har mottatt rapporten for Ungdata undersøkelsen. Det er KoRus som har gjennomført undersøkelsen og levert oss rapporten. KoRus kommer til kulturhuset og presenterer funnene i rapporten 27 august. Medarbeidere i Ullensaker og politikere er invitert til presentasjonen. Resultatene viser at ungdommene i Ullensaker trives godt, men vi ser også noen utfordringer innenfor enkelte områder. Denne undersøkelsen gir oss en pekepinn på hvilke områder vi må jobbe med i det videre arbeidet

Om undersøkelsen:
  • Undersøkelsen belyser ungdoms forhold til venner, foreldre og nærmiljø
  • Den sier noe om deres trivsel, psykiske- og fysiske helse
  • Alle fem ungdomsskolene i kommunen har deltatt i undersøkelsen
  • Totalt har 1224 ungdommer svart.
  • Svarprosent 83 %

Rapporten

 


Publisert: 03.07.2019 12:00
Sist endret: 22.06.2021 08:22