Smittenivået i Ullensaker er høyere enn noen gang og de muterte sørafrikanske og britiske virusvariantene dominerer.

Onsdag åpner en ny teststasjon ved rådhuset på Jessheim som vil ha åpent alle dager.

- Smittetrykket i Ullensaker er rekordhøyt og testing er et av hovedtiltakene for å få smitten ned. Kommunen har god testkapasitet og utvider den nå ytterligere når vi åpner en ny teststasjon ved rådhuset, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

Lav terskel for testing

I uke 10 ble det bekreftet 100 smittetilfeller i Ullensaker, det er flere pågående utbrudd tilknyttet skoler og kommuneoverlegen betegner smittesituasjonen som krevende. Testing er et av hovedtiltakene for å få smitten ned og få kontroll på smitteutbrudd.

- Vi må samarbeide om å få det høye smittenivået ned. Hvis enda flere innbyggere lar seg teste seg og møter opp til timen de har fått, bidrar de til å få kontroll på utbrudd og slå ned smitten. Nå er det mye smitte tilknyttet skoler og barnehager i kommunen, og det er viktig at foresatte leser informasjonen som kommer via skolen og følger opp beskjeder som gis om testing. Alle skal ha lav terskel for å teste seg og du er velkommen til å bestille en test selv ved milde symptomer eller hvis du tenker at du burde teste deg av andre grunner, oppfordrer Borud.

To teststasjoner

Den nye teststasjonen bak rådhuset vil fra onsdag av holde åpent alle dager, inkludert lørdag og søndag, kl. 10.00-21.00. Den vil i hovedsak brukes for å teste klasser, barnehager og arbeidsplasser, men også ordinære enkelttester bestilt via online timebestilling vil gjennomføres her. Teststasjonen ligger på parkeringsplassen bak rådhuset, mellom kirken og Atlas, og er tilgjengelig for både gående og kjørende.

- De som kommer kjørende vil bli testet gjennom bilvinduet, mens de gående blir testet sittende på en stol. Det vil bli innkjøring fra Ringvegen og tydelig skilting for å sikre god trafikkflyt, opplyser Elisabeth Grøtli Nordal, enhetsleder i Ullensaker kommune.

De siste ukene har konferanselokalet Quben på Gardermoen, der det også foregår vaksinering, noen dager blitt brukt til massetesting av skoleklasser og andre grupper. Den nye teststasjonen ved rådhuset tar nå over denne typen testing. Den etablerte teststasjonen på Gystadmarka blir værende. Denne er åpen alle dager og tilgjengelig for alle.

-Innbyggerne må gjerne bestille time til testing digitalt via kommunens hjemmeside. Hvis du trenger å flytte eller avlyse timen, kan du skrive epost eller ringe oss, sier Nordal.

Ved online booking vil man kunne velge mellom test på rådhuset eller Gystadmarka. Ringer man inn vil man enn så lenge kun få time på Gystadmarka.


Klikk her for å bestille time eller ring telefonnummer 66 10 14 16.


Publisert: 16.03.2021 07:36
Sist endret: 16.03.2021 08:37