Innhold

Teststasjonen i Ullensaker Kommune avvikles

Myndighetene har bestemt at kommunen ikke lenger skal ha et tilbud om test for koronasertifikat fra 1. juli. Ullensaker kommune avvikler tilbud om Covid-19 test 30.juni og teststasjonen legges ned 1. juli 2022.

Du kan lese mer om testing på helsenorge.no

Skal jeg teste meg?

Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak.

Man kan fortsatt teste seg for covid-19, men det er ikke lenger en generell anbefaling. Det vil fortsatt være selvtester tilgjengelig. Dersom du er syk og oppsøker lege, vil legen din vurdere hvilke videre undersøkelser som skal utføres. 

Hvis du er så syk at du trenger legehjelp så skal du kontakte fastlegen din, dersom legekontoret er stengt skal du ringe legevakten på 116 117. 

Se mer informasjon om nyoppståtte luftveissymptomer på fhi.no

Selvtesting  

Du kan få gratis selvtest av kommunen så lenge lageret vårt rekker. Vi deler ut maksimalt en pakke à 5 selvtester per person. 

  • Selvtester kan hentes på hverdager mellom kl. 10.00 og 14.00 i servicetorget på Rådhuset, Furusethgata 12, Jessheim. 
  • Vi registrerer navn på dem som får utdelt gratis selvtest.
  • En selvtest er en antigen hurtigtest, som du tar på deg selv. Denne testen sidestilles med de andre testmetodene i de aller fleste situasjoner.
  • Selvtest kan ikke brukes som dokumentasjon i koronasertifikat. Selvtester blir heller ikke rapportert inn til systemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Her kan du se en video fra Helsedirektoratet om hvordan du tar en selvtest

 

Koronasertifikat 

Du kan få utskrift av koronasertifikat på Ullensaker rådhus, Servicetorget. Mandag til fredag kl. 10.00–14.00. Du må ha med legitimasjon med bilde når du skal hente utskrift av koronasertifikat.

Nedleggelse av koronasertifikat

EUs forordning om koronasertifikat utløper 30. juni 2023, og sertifikatet legges ned fra denne datoen og vil ikke lenger være tilgjengelig for norske innbyggere. Koronasertifikatet ble opprettet juni 2021, men når EUs bestemmelser om koronasertifikat går ut 30. juni 2023, er det ikke lenger lovgrunnlag til å utstede koronasertifikat i Norge. Ingen land i EU krever koronasertifikat for innreise, og det er svært få andre land i verden som krever fremvisning av koronasertifikat for å komme inn i landet. De landene som krever dokumentasjon for vaksinasjon mot covid-19, ønsker som regel dokumentasjon på alle gitte vaksinedoser, og ikke kun den siste som vises i sertifikatet. Folkehelseinstituttet har ingen komplett liste over innreisekrav i alle land, og de reisende må selv finne ut av hvilke regler som gjelder dit de skal reise. Mer informasjon om innreisekrav til ulike land kan også finnes på UDs nettsider om reiseinformasjon eller UDs app Reiseklar. For de som trenger dokumentasjon på vaksinasjon, finnes dette på Helsenorge under Vaksiner eller Helseregistre (SYSVAK). Dersom man ikke har tilgang til Helsenorge, kan en fullmakt gis for bruk av Helsenorge på vegne av andre.

Ved behov for gult internasjonalt vaksinekort ved reise kan Reisevaksineringen kontaktes

på Tlf 456 547 97. Kortet koster kr 200 å få utstedt.

 

Koronatesting når du skal reise utenlands

Alle land har egne regler for innreise, og står fritt til å bestemme hvilke krav de har til reisende. Du må sette deg inn i reglene som gjelder i det landet du skal reise til. Dersom landet du reiser til krever koronatest må du kontakte en privat helsetilbyder for testing.

Det er ikke lenger krav om testing i forbindelse med innreise til Norge. 

Se mer om reiser her.


Publisert: 08.05.2020 08:25:00
Sist endret: 07.06.2023 13:09