Innhold

En av kommunens hovedoppgaver er å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Den krever at kommunen skal sørge for nødvendig helse- og omsorgstjeneste til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. 

- Det har vært vanskelig å finne en egnet tomt. Og arbeidet med å etablere et botilbud til rusmisbrukere har pågått i flere år, sier Dorte Brodersen, enhetsleder i Ullensaker kommune.

Onsdag 31. januar fattes vedtak om det blir Kverndalen som blir tomten

Det er fattet vedtak om både å utrede muligheter og tomter. Kverndalen i Peder Wætthens Vegen anses som egnet og det skal nå fattes vedtak om tomten skal brukes til dette prosjekt.

Boligene kommunen ønsker å bygge på tomten er beregnet på de brukerne som har en kronisk ruslidelse og som trenger god oppfølging og sikre verdige boforhold for denne gruppen. 

Viktig med et godt rykte i nærmiljøet

Brukerne som er aktuelle for å bo i disse boligene er ofte veldig bevisst på at de ikke er de ultimate naboene, og brukerne ønsker ofte å rette opp dette inntrykket. Vi er opptatt av å ha et godt rykte i nærmiljøet, og at beboerne kan gå med hevet hode. Vi er også opptatt av at det skal se ordentlig ut på området.

- Det har vært viktig å informere nabolaget om prosjektet og vi har derfor avholdt flere informasjonsmøter for beboere i området. Det er gitt informasjon om hvordan kommunen har jobbet med saken hittil og mere utfyllende om brukergruppen. Vårt mål er å gi brukerne verdige boforhold, sier Brodersen

Bemanning hele døgnet

For å lykkes med et slikt tilbud, trengs det bemanning hele døgnet. Det vil alltid være tilstede flere ansatte både på dagtid og kveldstid, og på natten.

- Den viktigste jobben for personalet er å bistå beboerne med å etablere gode vaner, utvise generelle hensyn til egne og eksterne naboer og bevisstgjøre dem på konsekvenser av uhensiktsmessig atferd i et nabolag, sier Brodersen  

Fokuset vil være på å gi omsorg, å sette grenser for og skjerme beboerne mot andre i rusmiljøet. Den viktigste jobben som gjøres, er å hjelpe beboerne til å bli aktive deltakere i egen bedringsprosess.

Bakgrunn:

  • Tidlig på 2000-tallet ble det konstatert, at det er et behov for differensierte boliger, det vil si boliger hvor mennesker med rus- eller psykiske lidelser kan bo og få oppfølging.

 


Publisert: 31.01.2018 12:08:44
Sist endret: 31.01.2018 12:08