Senteret, som ble etablert i 2015, har som hovedformål å gjøre personregistrering og yte bistand til passasjerer som har vært involvert i en hendelse. Det kan for eksempel være i forbindelse med en smittesituasjon, hendelser i inn- og utland hvor det er behov for evakuering av et stort antall personer, et havari, flykapringer og bombetrusler mot fly.

I år har mottakssenteret blitt benyttet to ganger. 7. mars i forbindelse med mulig Covid-smitte på et fly fra Lyon, og 17. juli i forbindelse med en bombetrussel mot et fly som ankom fra London.

Nye og forbedrede lokaler

Mottakssenteret har tidligere vært lokalisert i den gamle charterterminalen på flyplassen. Denne bygningen skal rives, og det arbeidet er allerede i gang. Avinor har derfor jobbet med Ullensaker kommune og de ulike beredskapsetatene siden august 2019 for å få på plass nye fasiliteter.​

De nye lokalene, som ble tatt i bruk i starten av september, kan håndtere 250 til 300 passasjerer og støttepersonell fra beredskapsetatene og kommunen. Her kan man hjelpe både akutt syke i en egen smittevernsdel og få tatt hånd om mulige smittede på en rask og effektiv måte. Mottakssenteret vil ikke være et oppholdssted for passasjerer over tid, men et punkt man kan yte akutt bistand, registrere informasjon om og til personer som kan ha vært i kontakt med smittede.

Fornøyde aktører

Mandag denne uken deltok representanter fra helsemyndighetene, politiet, Ullensaker kommune og Avinor på en befaring i de nye lokalene.

Det er Ullensaker kommune ved kommuneoverlegen som beslutter hvordan og når senteret skal brukes i samarbeid med blant annet politiet, smittevernsenteret (CBRNE) på Ullevål sykehus og Avinor.

- Vi er veldig godt fornøyde med at vi nå har fått på plass nye og forbedrede lokaler. Dette sørger for at vi kan ivareta vårt ansvar på en enda bedre måte i en mulig smittesituasjon, sier ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Schumacher. Jeg vil skryte av samarbeidet vi har hatt med Avinor i denne byggefasen, og ikke minst i den utfordrende situasjonen vi har hatt siden mars i år, fortsetter han.

​Lufthavndirektør, Stine Ramstad Westby, er også fornøyd med samarbeidet.

- Den siste tiden har vist oss at samarbeidet med helsemyndighetene, og spesielt Ullensaker kommune, er helt sentralt for å løse den vanskelige situasjonen rundt Covid-19, sier hun. I sommer fikk vi også tatt i bruk mottakssenteret i forbindelse med en bombetrussel. Her var samarbeidet med politiet svært godt. Disse to enkeltstående hendelsene viser oss at behovet for å ha et velfungerende mottakssenter er viktig på Norges hovedflyplass, avslutter hun.

Dette er en pressemelding fra Avinor, først publisert på avinor.no

Fra venstre: Eyvind Schumacher (ordfører i Ullensaker), Eva Sjøholdt-Sandvik (stasjonssjef Gardermoen politistasjon), Stine Ramstad Westby (lufthavndirektør Oslo lufthavn), Oona Dunlop (overlege, CBRNE-senteret), Einar Kristian Borud (kommuneoverlege i Ullensaker).


Publisert: 21.09.2020 15:53
Sist endret: 21.09.2020 15:54