Formålet med intensjonsavtalen, er å etablere konkrete samarbeidsområder mellom partene. Dette kan være rekruttering av studenter fra Ullensaker kommune til OsloMet, praksisplasser, etter- og videreutdanningstilbud, FoU-prosjekter og innovasjon i kommunal sektor.

Gjennom dette samarbeidet vil kunnskap og erfaring fra kommunen bli tilgjengelig for OsloMets studenter, akademiske og forvaltningsmessige ledelse. På samme måte får kommunen tilgang til universitetets solide akademiske miljø og muligheten til å støtte seg på deres samfunnsoppdrag.

Hvert år skal det gjennomføres minst ett større samarbeidsprosjekt. OsloMet og Ullensaker kommune vil møtes regelmessig for å oppdatere status på samarbeidet.

Ordfører og rektor er begge svært positive til det inngåtte samarbeidet og ser frem til å utveksle kunnskap og erfaring til gjensidig nytte.

Kontaktpersoner for avtalen er Christen Krogh, rektor ved OsloMet, og Eyvind Jørgensen Schumacher, ordfører i Ullensaker kommune.  


Carl Christian Thodesen

Dekan/prorektor Carl Christian Thodesen, OsloMet – storbyuniversitetet

E-post: carlthod@oslomet.no

Telefon: 97143944

 

Eyvind Jørgensen Schumacher

Ordfører, Ullensaker kommune

E-post: eyvind.jorgensen.schumacher@ullensaker.kommune.no

Telefon: 971 43 944

 


Publisert: 05.07.2023 15:34
Sist endret: 06.07.2023 09:52