Innhold

I denne utgaven kan du blant annet lese om:

  • Produksjonstilskudd – søknadsfrist 15. mars
  • Spesielle miljøtiltak i jordbruket(SMIL) – søknadsfrist 15. april
  • Grøftetilskudd – søknadsfrist 15. april
  • Våronnmøte
  • Skogfaglig utferd
  • Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2018
  • Tilskudd til klimatiltak i skog 2018
  • Tilskudd til vegbygging og drift med hest i 2018
  • Diverse kurs

NR. 1 - februar 2018

Alle utgaver av KVEKA


Publisert: 15.02.2018 13:02:50
Sist endret: 15.02.2018 13:02