Innhold

2019

Nr.3-september 2019

I dette nummeret kan en lese om:

 • Produksjonstilskudd
 • Regionale miljøtilskudd
 • Høringsbrev – Regionale miljøkrav
 • Jordprøver
 • Bygdeutviklingsmidler
 • Skogfond og tilskudd
 • Endring av bankkontonummer
 • Miljøtilskudd skog
 • Innbyggervarsling ved sårbar vannforsyning
 • Diverse kurs og møte

Nr. 2 - Juni 2019

I dette nummeret kan en bl. a. lese om:

 • Tilskudd til drenering
 • Nytt regionalt miljøprogram i 2019
 • Gårdskart
 • Landbruksplast
 • Floghavre og hønsehirse
 • Skogfond og tilskudd

Nr. 1 - Januar 2019

I januar-utgaven kan du lese mer om:

 • Tilskuddsutbetalinger
 • Produksjonstilskudd – søknadsfrist
 • IBU-søknader
 • SMIL- og dreneringssøknader
 • Vikariat på landbrukskontoret
 • Fagtur i skogbruket

2018

Nr. 4 - Desember 2018

I desember-utaven kan du lese om:

 • Ulike tilskuddsordninger
 • Videreutdanning i landbruket.

Nr. 3 - September 2018

Nr. 2 - Juni 2018

Nr. 1 - Februar 2018

2017

Nr. 5 - November 2017

Nr. 4 - Oktober 2017

Nr. 3 - August 2017

Nr. 2 - April 2017

Nr. 1 - Februar 2017 


Publisert: 14.11.2016 10:34:13
Sist endret: 15.11.2016 15:14