Utover høsten vil kommunen føre tilsyn ved et utvalg mindre, private avløpsanlegg. De anleggseiere det gjelder, vil få varsel per sms i forkant av at vi besøker eiendommen.

Hvorfor tilsyn?
En av kommunens oppgaver som forurensningsmyndighet, er å føre tilsyn med at bestemmelser i lovverk og i gitte utslippstillatelser overholdes. Vi undersøker om avløpsanleggene renser slik de skal, at servicepersonell følger opp anleggene som forutsatt, at anleggseiere bruker anleggene slik det er anbefalt og at anleggene er bygget i henhold til tillatelse.

Gjennom tilsynsvirksomheten kan kommunen forebygge, avdekke og redusere uønsket forurensning fra private avløpsanlegg. Dette vil bidra til gode miljøforhold i vannforekomstene og sikre at brukerinteresser ivaretas.

Du kan lese mer om vårt tilsynsarbeid her.

Foto: Kjersti Vik-Strandli


Publisert: 26.08.2020 13:32
Sist endret: 26.08.2020 13:46