Smittesituasjonen i Ullensaker er stabil: fire innbyggere er blitt smittet den siste måneden. Så hvorfor opererer VG med et høyere tall? Oslo lufthavn ligger i Ullensaker, og noen av utenlandspassasjerene som testes der, blir registrert på Ullensaker når de ikke kan oppgi en destinasjonsadresse i Norge. Derfor har VG et høyere tall på antall smittede og økning i smitte, enn det som er reelt.

Vi er i dialog med norske helsemyndigheter om hvordan vi eventuelt kan få endret registreringen slik at disse smittetilfellene ikke knyttes til Ullensaker.

Totaltallet som ligger på vår nettside oppdateres kontinuerlig og viser det korrekte antallet smittede som er bosatt i Ullensaker kommune.


Publisert: 02.09.2020 10:16
Sist endret: 02.09.2020 10:18