foto: Hilde Olbergsveen Nyberg 

Hensynsfullt og med varsomhet

I loven om friluftsområder og ferdsel i utmark står det at enhver kan ferdes til fots hele året når det skjer «hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet». Det er lov å bevege seg på fots der det er preparerte skiløyper, men du har ikke lov til å ødelegge skispor.

I Ullensaker kommune kjører vi hver vinter opp ca. 19  mil med skiløyper. Det er en stor jobb, og vi er stolte av de flotte mulighetene dette gir den korte tiden av året med snø. Det finnes mange flotte turområder og utforske.

Vis hensyn og ta vare på Ullensaker sammen med oss.

Du kan se oversikt over alle våre skiløyper og turløyper på vår hjemmeside.

Dersom du ønsker å se status for skiløyper og kart kan du gå inn på: https://skisporet.no/ her ser du til enhver tid hvilke løyper som er kjørt opp og når. 


Publisert: 24.01.2018 11:17
Sist endret: 21.06.2021 09:44