I mai og juni har Forsvarsbygg hugget alle grantrær og noe furu i det fredede området i Trandumskogen, der norske og utenlandske borgere ble henrettet av tyske okkupasjonsstyrker under andre verdenskrig. Skogsmaskiner har etterlatt store spor i skogbunnen. «Forsvarsbygg har med dette forvoldt uopprettelig skade på et kulturminne av nasjonal verdi, som det knytter seg sterke følelser til.», skriver Ullensaker kommune i politianmeldelsen som ble oversendt Politiet 9. juni.

Den tette granskogen skapte en tung og skjermet atmosfære for området og de markerte massegravene. Nå står kun spredte furu- og løvtrær igjen.
-Det er tragisk å se hvordan minnelunden Trandumskogen fremstår nå. Området er kraftig forandret, og den alvorstunge og høytidelige stemningen som hvilte over stedet der det ble begått alvorlige krigsforbrytelser mot norske og allierte soldater under andre verdenskrig, er nå borte, sa ordfører i Ullensaker Eyvind J. Schumacher da hugsten ble kjent for ham forrige uke.

«Forsvarsbygg har i denne saken utvist en total mangel på respekt for historien, de henrettede og deres etterkommere, samt overfor publikum som nå aldri igjen vil kunne få oppleve skogen med historisk autentisitet.», skriver Ullensaker kommune i politianmeldelsen.

Trandumskogen hugget. Foto: Ullensaker kommune

Trandumskogen

Under andre verdenskrig ble 194 nordmenn, mange av dem motstandsfolk, samt flere briter og sovjetborgere henrettet i Trandumskogen av tyske okkupasjonsstyrker. De døde ble lagt i massegraver, som i fredsdagene ble gravd opp av norske NS-medlemmer. De døde ble identifisert og flyttet til sine hjemsteder. I årene som fulgte har Trandumskogen vært et sted for å formidle historie, minnes de døde og hedre den norske motstandskampen.
Trandumskogen ble offisielt fredet av Riksantikvaren i 2020, men hadde da vært ansett som fredet i mange år allerede.
«Trandumskogen har en sentral plass i beretningen om andre verdenskrig i Norge. Området har sterk nasjonal og internasjonal symbolverdi, og er et viktig minnested over de mange som mistet livet her. Formålet med fredningen er å sikre kulturmiljøet på Trandumskogen som et nasjonalt viktig krigsminne», står det å lese på Riksantikvarens hjemmesider

Nye tiltak for formidling og oppgradering

Ullensaker kommune fikk nylig tildelt en million kroner fra Kulturdepartementet for å planlegge formidlingstiltak og oppgradering av fasiliteter i Trandumskogen. Det er et stort, uutnyttet potensial for formidling og verdiskaping tilknyttet Trandumskoge. Et nært samarbeid med Stiftelsen Trandum og andre lokale aktører om et prosjekt for dette var godt i gang. «Raseringen av Trandumskogen har dessverre endret forutsetningene betraktelig.», skriver Ullensaker kommune i politianmeldelsen. Kommunen og samarbeidsaktørene vil vurdere hva som blir den beste måten å ta prosjektet videre på sett i lys av de endrede forutsetningene.

 


Publisert: 11.06.2021 15:34
Sist endret: 11.06.2021 15:35