Formålet med undersøkelsen

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Ullensaker. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen.

Personvernhensyn og etikk

Deltakelsen er anonym og foregår ved at ungdommene logger seg inn på en nettside med et tilfeldig brukernavn.

Det er elevene selv som be­stemmer om de vil være med eller ikke, men foresatte kan reservere sine barn fra deltakelse. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi er det en fordel at så mange som mulig deltar.

I forkant av undersøkelsen vil alle foresatte få tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen. Ungdata vil også informere om undersøkelsen på sine hjemmesider www.ungdata.no.


Publisert: 14.02.2017 16:54
Sist endret: 15.03.2021 10:46