Hyppigere og mer omfattende kontrollrutiner gjør at det er blitt påvist legionellabakterier i to vannprøver ved K-bygget på Kløfta. Ullensaker kommune har iverksatt tiltak og brukere av bygget er informert. De fleste som blir utsatt for legionellabakterien vil ikke utvikle sykdom. Utvikler man likevel symptomer, så oppfordres en til å kontakte fastlegen eller legevakten.

Mer omfattende kontrollrutiner

Årlige vannprøver er en del av nye internrutiner i Ullensaker kommune. Det var etter en slik rutinemessig prøvetaking gjennomført den 18.08.2022 at legionellabakterier ble funnet i to vannprøver i K-bygget på Kløfta. Resultatene fra prøvene ble overlevert til Ullensaker kommune den 1. september og det ble straks iverksatt tiltak med hetvannsbehandling. Funn av legionella følges videre opp av teknisk avdeling i kommunen i henhold til nasjonale retningslinjer. Kommuneoverlegen i Ullensaker vurderer også situasjonen fortløpende.

Få blir syke

Det er ingen meldt legionellasmitte på nåværende tidspunkt. Ullensaker kommune informerte i helgen brukere av bygget. Friske barn, unge og voksne uten underliggende sykdom blir svært sjelden syke. Vanligvis er høy smittedose nødvendig for å gi sykdom, men ved nedsatt immunforsvar kan smittedosen være lav. Smitterisiko er lav, det vil si at de fleste som blir utsatt for legionellabakterien ikke vil utvikle sykdom.

Smitte

Legionellabakterien overføres ved innpusting av aerosoler fra varmt- eller kaldtvannsystemer (ofte forbundet med kjøletårn, dusjanlegg, boblebad og andre innretninger som avgir aerosoler) eller ved svelging av vann.

Mange som blir smittet med legionellabakterien utvikler milde eller ingen symptomer.

Legionærsykdom er en alvorlig lungebetennelse som kan oppstå 2-10 dager etter eksponering. Sykdomsbildet kan være er: hodepine, muskelsmerter og slapphet, høy feber ila få dager, tørrhoste og andre lungebetennelsessymptomer, også magesmerter og diaré kan forekomme.

Dersom man skulle utvikle symptomer som beskrevet med nedsatt allmenntilstand bør man ta kontakt med kommunal helsetjeneste avhengig av alvorlighetsgrad.

Les mer hos Folkehelseinstituttet:

Legionellaveilederen - FHI
Legionellose - FHI


Publisert: 06.09.2022 11:19
Sist endret: 07.02.2024 10:18