På en pressekonferanse søndag 3. januar informerte regjeringen om nye nasjonale smittevernregler og -anbefalinger som gjelder fra og med mandag 4. januar, med foreløpig varighet på 14 dager. Blant annet innføres forbud mot alkoholservering og private sammenkomster utenfor hjemmet med flere enn fem personer til stede. Her kan du lese om alle de nye nasjonale reglene og anbefalingene.

I Ullensaker har vi siden november hatt lokale smittevernregler. Blant annet er det påbudt med munnbind på offentlige steder innendørs og vi har ikke lov til å møtes flere enn 10 personer privat. Her ser du oversikten over de lokale reglene som gjelder i Ullensaker. (nettsiden er ikke lengre aktiv).

Lokale tiltak anbefalt

I tillegg til de nasjonale reglene, har regjeringen satt opp flere anbefalinger som gjelder for hele landet. Ut over dette, har de også kommet med anbefalinger til kommuner med høyt smittetrykk. Flere av disse anbefalingene gjelder allerede i Ullensaker, som påbud om hjemmekontor og bruk av munnbind på offentlig sted. Andre anbefalinger, som rødt nivå for ungdomsskoler og vurdering av rødt nivå for barneskoler og barnehager, gjelder ikke i Ullensaker og vil kreve et lokalt politisk vedtak dersom de skal innføres. Anbefalingene fra regjeringen vil diskuteres og vurderes av formannskapet i Ullensaker i et ekstraordinært møte mandag 4. januar kl. 16.00.

Ungdomsskoler på rødt nivå i påvente av lokal politisk beslutning

I påvente av den lokale beslutningen, har den administrative ledelsen i Ullensaker kommune bestemt at ungdomsskolene starte opp på rødt nivå fra og med mandag 4. januar, i tråd med regjeringens anbefalinger. Rødt nivå innebærer en veksling mellom digital undervisning og fysisk oppmøte på skolen. Ungdomsskolene vil i løpet av kvelden sende informasjon til foresatte om hva dette vil innebære for hver enkelt elev.

 

Det ekstraordinære formannskapsmøtet finner sted digitalt kl. 16.00 og vil kunne følges på kommune-TV. Vi offentliggjør informasjon om formannskapets vedtak så fort som mulig mandag 4. januar.


Publisert: 03.01.2021 21:40
Sist endret: 24.02.2022 07:48