I forbindelse med utbyggingen av Gardermoen Næringspark stenges Hovinmovegen i tidsperioden 31. oktober til og med 25. november. Omkjøring blir skiltet via Trondheimsvegen.

Årsaken til stengingen er bygging av gang- og sykkelvei og etablering av nytt kryss ut på Hovinmovegen.

Veien blir stengt både for myke trafikanter og kjørende, men kjøring til eiendommene vil bli opprettholdt i perioden.

Vi beklager ulempene dette vil medføre.


Publisert: 27.10.2022 13:15
Sist endret: 27.10.2022 13:47