Vil du bruke din faglige utdanning og erfaring til å hjelpe? Ullensaker kommune vil sette stor pris på å få hjelp dersom vi kommer i en situasjon der vi trenger mer personell for å kunne gi innbyggerne våre best mulig tjenester. Vi er interessert i frivillige og vikarer; mennesker med alle typer utdanning, bakgrunn og erfaring - også studenter som har kommet et stykke ut i studiene. I første omgang lager vi en oversikt over tilgjengelig personell. Dersom vi kommer i en situasjon hvor vi mangler fagfolk, vil vi ta direkte kontakt med deg. Tusen takk!

Skjema 

 


Publisert: 23.03.2020 17:47
Sist endret: 23.03.2020 17:48