Oslo lufthavn ligger i Ullensaker kommune, som har smittevernansvaret ved flyplassen. En teststasjon for koronasmitte ble etablert torsdag 13. august. Her tilbys reisende som ankommer fra utlandet å ta en koronatest.

Etter nær to ukers drift og rundt 4500 utførte tester, viser opptellingen at 10 prosent av de reisende, velger å la seg teste*. Antallet positive tester har vært stabilt siden åpningen. Av det totale antallet prøver som ble tatt de 10 første dagene, var rundt 0,5 prosent positive.**

-Det er interessant at så få som 0,5 % av dem som testes, har koronasmitte. Selv om tallet ikke gir et fullgodt bilde, er det likevel en indikasjon på at importsmitten fra utlandet via Oslo lufthavn er lavere enn det vi fryktet. Andelen positive tester er på omtrent samme nivå som landstallene siste ukene, sier fungerende kommuneoverlege i Ullensaker kommune, Tom Sundar.

Utenlandske statsborgere utgjør 22 prosent av dem som har latt seg teste, resten er hjemvendte nordmenn.

Rådet fra norske myndigheter er at alle som ankommer fra såkalt «røde» land, som nå omfatter store deler av Europa og verden for øvrig, bør testes. At 10 prosent av utenlandspassasjerene lar seg teste, kan av noen oppfattes som et lavt tall.

- Det er frivillig å la seg teste, og anbefalingen om testing gjelder i hovedsak tilreisende fra «røde» land. Noen kan ha planer om å teste seg på hjemstedet eller ha andre grunner til ikke å la seg teste ved Oslo lufthavn. Vi følger de råd og pålegg vi får fra nasjonale myndigheter, og gir de reisende informasjon om muligheten for testing i godt samarbeid med Avinor, sier Tom Sundar.

Reisende får informasjon om testmulighet via skjermer og sentralt plasserte plakater en rekke steder på strekningen mellom avstigning og bagasjehallen. Standardmateriell utviklet av Helsedirektoratet benyttes. Avinor er samarbeidspartner når det gjelder informasjon om smittevern og testing ved Oslo lufthavn. Helsepersonell fra LHL-sykehuset bemanner koronateststasjonen på oppdrag fra Ullensaker kommune.

*Tallene gjelder fra ettermiddag torsdag 13. august til og med midnatt onsdag 25. august.
** Svar fra prøvene kommer etter 2-4 dager, derfor brukes tallet for de første 10 dager.

 


Publisert: 28.08.2020 13:34
Sist endret: 28.08.2020 13:34