I forbindelse med gjensidig reservevannsforsyning med Nedre Romerike Vannverk (NRV), skal det kjøres renseplugg i overføringsledningen fra Kløfta nord ned til Nedre Romerike.

Det må påregnes misfarget vann på Kløfta grunnet endrede vannretninger i hovedvannledningene.

Arbeidet starter mandag 14.09 og er planlagt avsluttet torsdag 17.09.

Opplever du misfarget vann, må dette spyles ut gjennom kaldtvannskran. La vannet renne til det igjen er klart.


Publisert: 07.09.2020 08:27
Sist endret: 14.09.2020 13:05