I ukene mellom vinterferie og påske økte smittetallene i Ullensaker. Det var en rekke smittetilfeller i tilknytning til skoler og barnehager. Mange barn, elever og ansatte måtte i karantene, og det var flere ganger utfordrende å holde skoler åpne. Det ble derfor bestemt å gjennomføre etter påske, for å få oversikt over smittebildet i skolen, avdekke skjult smitte og få smitten ned både i skolen og i kommunen forøvrig. Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets skolegruppe delte sine faglige vurderinger med Ullensaker kommune under planlegging av massetestingen.

I ukene 14 og 15 gjennomførte Ullensaker kommune massetesting i grunnskolen.  Alle de rundt 6000 elevene og lærerne i grunnskolen fikk tilbud om å la seg teste med hurtigtest i uke 14, og på nytt i uke 15. Totalt ble det gjennomført 11 850 tester.

37 smittetilfeller avdekket

I løpet av de to rundene med testing, testet i alt 14 personer positivt på hurtigtest. Tre av disse ble avkreftet med negativ ordinær test, slik at i alt 11 personer ble bekreftet smittet. De smittede fordeler seg med likt antall på barneskoler og ungdomsskoler. De 11 smittede hadde i alt 106 nærkontakter, og 26 av disse testet positivt.

-Gjennom massetestingen har vi fanget opp totalt 37 smittetilfeller som ellers ville bli oppdaget senere eller kanskje ikke i det hele tatt. Gjennom å avdekke disse smittetilfellene tidlig, fikk vi stanset dem fra å bringe smitten videre i skolen og ellers i samfunnet, noe som trolig har forhindret mange smittetilfeller og potensielt flere lokale smitteutbrudd, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

Høy oppslutning om testing

Testingen ble gjennomført ved de 15 kommunale skolene og Hoppensprett private ungdomsskole. Firmaet Dr. Dropin sto for selve testingen, med god bistand fra personell ved skolene. Så mange som 94 % av dem som fikk tilbud om testing, lot seg teste.

-Jeg er glad for så å si alle foresatte sluttet opp om tiltaket og lot sine barn testes. Jeg er dessuten imponert over den innsatsen som lærere og andre skoleansatte har bidratt med under testingen, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Bistand fra sentrale myndigheter

Ullensaker kommune har organisert og betalt for de to rundene med massetesting.

- Regjeringen har varslet at det vil komme et tilbud om bistand til kommunene ved massetesting i skolen, men ennå kjenner vi ikke de praktiske eller økonomiske detaljene. Vi ser frem til å få klarhet i dette, ettersom vi er godt fornøyde med vår erfaring med massetesting og tror det vil ha god effekt å gjennomføre også i perioden fremover, avslutter ordfører Eyvind J. Schumacher. 


Publisert: 21.04.2021 14:37
Sist endret: 22.04.2021 11:29