Vi er nå i gang med feiing av kommunale veier, fortau, gang- og sykkelveier samt områder ved skoler, barnehager og bo- og aktivitetssentre i kommunen.

Planen er at alle anlegg skal være ferdige til 17. mai. Snø og is skaper utfordringer med å følge oppsatt plan. Dette vil innebære at enkelte anlegg må feies i flere omganger for et godt resultat og at feiingen av enkelte prioriterte anlegg kan bli noe utsatt.

Det må påregnes både noe støy- og støvutfordringer i perioden feiingen pågår. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Følg med på hvor bilen din er parkert så du ikke står til hinder for feiingen. Noen steder kan det bli skiltet midlertidig med "parkering forbudt" for å lette gjennomføringen av feiingen. Se etter skilt minst en gang i døgnet.


Publisert: 17.04.2023 13:41
Sist endret: 17.04.2023 13:42