ordfører klipper snor Kløfta barnehage

Foto: Ullensaker kommune

– Dette er Norges flotteste barnehage og sjeldent har jeg gledet meg så mye til å åpne et nytt bygg som i dag. Kløfta barnehage er også den første nye kommunale barnehagen vi har åpnet på mer enn 25 år! Det er et topp moderne hus, designet som passivhus og med solceller på taket, sier ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher.

Ordføreren mener bygget gir barna mulighet til å utvikle seg i et godt miljø. – Med denne barnehagen ligger alt til rette for stor variasjon i lek og læring, både inne og ute. Den vil også bidra til et godt arbeidsmiljø for de mange svært dyktige ansatte i kommunen. Her skal vi skape et sterkt og godt pedagogisk miljø som ivaretar barnas behov, forklarer Schumacher.

Sterkt fagmiljø - attraktiv arbeidsplass

Kløfta barnehage er bygget for å kunne ta imot opptil 150 barn og 40 ansatte. Barnehagen vil ha åtte avdelinger.

– Det er spennende å samle to barnehager under ett tak. Allerede nå ser vi at dette er en attraktiv arbeidsplass og at vi har klart å tiltrekke oss mange godt kvalifiserte til å jobbe i barnehagen, sier Bodil Aglen, enhetsleder for kommunale barnehager på Kløfta.

Algen mener vi har en unik mulighet til å bygge opp et sterkt pedagogisk fagmiljø som mange barn vil kunne nyte godt av. – Vi vet mye om viktigheten av barnehager med høy kvalitet og da kreves det både ansatte med pedagogisk utdanning og ansatte med erfaring som evner å se sammenhengen mellom teori og praksis, forklarer Aglen.

Energieffektivt

Kløfta barnehage oppfyller kravene til passivhusstandarden. Det vil si at barnehagen har yttervegger, tak og gulv som er ekstra godt isolert og bygget slik at energibehovet blir redusert. For å sikre god luftkvalitet og et godt inneklima inkluderer dette et ventilasjonssystem med mulighet for varmegjenvinning. Barnehagen har også installert et solcelleanlegg som er ment å redusere energibehovet betraktelig. 

Bilde Kløfta barnehagew

Foto: Ullensaker kommune 

Fakta

  • Opptil 150 barn og 40 ansatte. Åtte avdelinger
  • Barnehagen har passivhusstandard - iht TEK17, og NS 3701
  • Solcelleanlegg med installert effekt på minst 54,6 kWp = 54 600kWh/år) og estimert årlig energiproduksjon på 44 540 kWh/år.
  • Vannbåren varme i alle gulv
  • Flerbuksmulighet – utleiemulighet av fellesrom med kjøkken
  • Areal: ca. 1608 kvm BTA fordelt på to etasjer
  • Tegnet av Vindveggen arkitekter AS
  • Bygget av Ø.M.Fjeld AS
  • Budsjettramme 82.9 MNOK (inkludert kostnader for avlyst konkurranse og rivning av eksisterende bygningsmasse)

Publisert: 28.09.2022 15:55
Sist endret: 18.01.2023 13:12