For å opprettholde kommunens miljøfokus, er forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Ullensaker kommune blitt revidert. Erfaringsmessig ser kommunen behov for å tilpasse enkelte krav som stilles, slik at virksomheter i større grad kan levere renere avløpsvann.

Ny forskrift trådte i kraft 1. mai 2022, og påvirker kun virksomheter som har olje- og/eller fettholdig avløpsvann. Kommunen anbefaler at virksomheter bruker tid til å sette seg inn i den nye forskriften, da det er endringer i bla. tømmefrekvens og grenseverdier.

Informasjonsskriv om ny forskrift: Revidert forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Ullensaker kommune

Lenke til ny forskrift: Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann, Ullensaker kommune, Viken 


Publisert: 20.06.2022 11:50
Sist endret: 11.07.2022 07:21