31.2 % andel av arbeidsstyrken, det vil si arbeidsplasser som befinner seg i Ullensaker kommune, er berørt av permitteringer oppsigelser og driftsinnskrenkninger. Det er mer enn det dobbelte sammenlignet med neste kommune på lista.

Næringene som er hardest rammet av effektene av koronaepidemien i Øst-Viken er tilknyttet luftfart. Dette omfatter lufttransport med passasjerer, lufttransport med gods, butikkhandel, drift av hoteller og andre tjenester tilknyttet lufttransport.

I en pressemelding fra NAV Øst Viken vises det til tall hvor Ullensaker kommune har mer enn dobbelt så mange permitterte arbeidsplasser (må ikke sammenblandes med permitterte innbyggere) som neste kommune på listen som er Nordre Follo på 12.1%.
Situasjonen er kritisk både for kommunen som vertskommune for flyplassen og ikke minst for reiselivsnæringen som er tilknyttet flyplassen.

Dette er så alarmerende og oppsiktsvekkende at det bør formidles til myndighetene, både for å synliggjøre kommunens situasjon men også bransjens. NHO reiseliv og Ullensaker kommune står sammen om å påpeke viktigheten av 1) sikre arbeidsplasser for Ullensaker kommune nå og i fremtiden og 2) sikre gode tiltak for bransjen som sådan blant annet i tiltakspakken som kommer til behandling i Stortinget.

Les mer i denne artikkelen fra Romerikes blad. 

 

 


Publisert: 03.04.2020 14:27
Sist endret: 03.04.2020 14:27