Innhold

Inngangspartiet til Ullensaker bibliotek JessheimLånekortet ditt er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt lånekort. Du kan ha et fysisk kort, eller et digitalt i Bibliofil-appen.

Meld fra til biblioteket ved endring av navn, adresse, telefonnummer eller e-post adresse. Det er ditt ansvar at vi har korrekte opplysninger for å kunne kontakte deg. Du kan selv oppdatere dine opplysninger på Mine sider eller i Bibliofil-appen.

 Lånetid

  • Bøker og lydbøker: 4 uker (maks 16 uker)
  • Språkkurs: 6 uker (maks 18 uker)
  • Tidsskrifter: 1 uke (maks 4 uker)
  • Film: 1 uke: (maks 4 uker)

Fornye lån

Alle lån kan fornyes dersom det ikke er venteliste på materialet. Maksimum lånetid kan ikke overskrides. Du kan fornye lån ved å:

Leveringspåminnelser

Biblioteket sender tre leveringspåminnelser før faktura blir sendt.

  • Leveringspåminnelser er kostnadsfrie fra og med 26. november 2020. Purringer som er sendt før denne datoen, må betales, i henhold til gjeldene regler på det aktuelle tidspunktet.
  • Ved feil leveringspåminnelse, ta kontakt med biblioteket slik at vi får ryddet opp.

Erstatning av tapt materiale

Ta kontakt med biblioteket så raskt som mulig hvis du ønsker å erstatte tapt eller ødelagt materiale. Det kan erstattes på flere måter før faktura er sendt.

Hvis materialet ikke blir innlevert kort tid etter tredje leveringspåminnelse vil faktura bli sendt til låner. Når fakturaen er sendt, må denne betales i sin helhet. Materialet regnes da som tapt for biblioteket. Kommer materialet til rette seinere kan det beholdes av låner. Foresatte er erstatningspliktige for lånere under 18 år.

 


Publisert: 14.04.2021 00:00:00
Sist endret: 10.09.2021 08:43