Vannvegen på Jessheim stenges en periode grunnet arbeider med påkobling av VA i forbindelse med nytt kommunalt bygg.

Omkjøring blir om Sørholtvegen og perioden for stenging er 21. mars til 12. april.

Utførende entreprenør er Nordby Maskin AS.


Publisert: 17.03.2017 14:01
Sist endret: 17.01.2023 12:03