- Vi ønsker å være en spydspiss i bibliotekutvikling og vi er sannsynligvis det første biblioteket i verden der man kan reise virtuelt i eget lokalmiljø og til mange verdener for å oppleve og lære, sier biblioteksjef Eli Wilhelmsen. 

Læring gjennom å lytte, se og oppleve

Innholdet i det levende rommet tar utgangspunkt i lokalsamfunnets fortid, nåtid og framtid. Her kan man bli blant annet bedre kjent med vår lokalhistorie, kulturminner, kunstprosjekt og skoleprosjekter. Du kan for eksempel ta opp et telefonrør og lytte til fortellinger fra mennesker som har opplevd historien her i Ullensaker. Det finnes mange skjermer med informasjon om utstillinger og lokalhistorie. Dette gjør at man kan lære gjennom å lytte, se og oppleve. Biblioteket er mye mer enn bøker, selv om bøkene fortsatt har en sentral plass.

- I tillegg til skjermene og telefonen kan besøkende prøve seg som flyplass-sjef på bibliotekets helt egne flyplass. Vi er stolte av at vi er det eneste biblioteket i verden med egen flyplass! sier Wilhelmsen.

Bibliotekene er i en fase der modernisering og oppgradering står i sentrum for å videreføre bibliotekets samfunnsoppdrag.

- Det er mye tilflytting til Ullensaker og mange kan lære litt om historien vår gjennom et besøk i det levende rommet. Ved hjelp av nye fasiliteter som dette skal biblioteket legge enda bedre til rette for informasjon, kunnskap og opplevelse for alle – ikke minst for skoleelever og lærere. Jeg er stolt av at vi kanskje har verdens første bibliotek med et levende rom som gir læring gjennom opplevelser på denne måten, sier Ordfører Tom Staahle.  

Fakta: 

  • Ullensaker bibliotek Jessheim mottok i 2016 kommunale investeringsmidler til å videreutvikle arealene i lokalhistorisk avdeling fysisk og virtuelt.
  • Den nye lovendringen (2014) i formålsparagraf 1 i Bibliotekloven om folkebiblioteket som debatt- og formidlingsarena, krever en ny funksjon av biblioteket. Lovendringen innebærer en endring i bibliotekets innhold og tjenesteyting.

Foto: Bibliotekar Lina Kari Solli gjør lesestunden i eventyrrommet levende med vinduer som viser vær og natur i bevegelse. 

Foto: Magnus Andre Wandås prøver seg som flyplass-sjef på bibliotekets helt egen flyplass.


Publisert: 26.01.2018 12:39
Sist endret: 15.03.2021 10:25