Vi skal vurdere dagens trafikksituasjon for gående og syklende, konsekvenser av videre utvikling i området og hvilke tiltak det eventuelt er behov for. Vi ønsker å vite hvordan du opplever Gamle Trondheimsveg i dag, hvilke tanker du har om hvordan vegen kunne bli bedre tilpasset ditt bruk, eller hvilke konkrete tiltak du eventuelt ser behov for. 

Innspillene gis i denne digitale kartløsningen.

Du kan også sende dine innspill på e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no eller i brevs form til Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim. Merk innspillet med «Medvirkning Gamle Trondheimsveg».

Fristen for å gi innspill er 15. november.

Prosjektet er forankret i kommunens trafikksikkerhetsplan og gjennomføres som en forenklet konseptvalgutredning. Konsulent for utredningen er Asplan Viak.


Publisert: 22.10.2020 10:56
Sist endret: 17.01.2023 12:18