I budsjettdokumentene sak 117/19 finner du informasjon om viktig satsningsområder og tiltak i året som kommer.

Budsjettdokumenter 2020

Budsjettdokument 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Siri Wolland, Ullensaker kommune


Publisert: 17.12.2019 13:37
Sist endret: 17.01.2023 12:05