Innhold

Ullensaker kommune er en kommune i vekst. Vi har stadig behov for mer fagutdannet arbeidskraft for å yte tjenester til kommunens innbyggere.

Nå har vi ledige lærlingeplasser innen fagområdene barne- og ungdomsarbeider, helsearbeider, institusjonskokk og anleggsgartner.

Ullensaker kommune tar samfunnsmessig ansvar ved å bidra til utdanning av nye fagarbeidere. Vi tar inn en lærling per tusen innbyggere i Ullensaker. De som velger å ta læretiden sin hos oss kan få mulighet til minst 50 % fast stilling etter endt læretid og oppnådd fagbrev.

Lærlingplass i Ullensaker kommune gir deg:

  • Lønn under utdanning
  • Relevant fagopplæring
  • Verdifull arbeidserfaring
  • Erfarne veiledere
  • Fagbrev etter endt utdanning
  • Erfaring fra ulike arbeidsplasser
  • Muligheter for lån/stipend i Statens Lånekasse
  • Mulighet for minimum 50 % fast stilling etter oppnådd fagbrev

Nysgjerrig? Stillingene finner du her


Publisert: 21.02.2019 15:01:01
Sist endret: 21.02.2019 15:01