I forbindelse med anleggsarbeidene ved omkjøringsvegen har entreprenøren sprengt en del fjell de siste ukene. For å kunne bruke steinmassene i vegbyggingen, må disse knuses først. Derfor blir det igjen satt opp et knuseverk i anleggsområdet. Knuseverket blir levert rett etter påske og kommer til å være i drift til ca. midten av mai. For å minske støybelastningen for naboene har knusestedet blitt valgt slik at man får størst mulig avstand til både Langelandsfjellet og Kongletoppen.

Les mer om omkjøringsvegen her.

plassering knuseverk april 2023


Publisert: 05.04.2023 08:07
Sist endret: 13.04.2023 11:48